Bas-bla_1200x1200px

Den nationella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.