Mälarenergi fasar ut kol och olja som bränsle

Skiss över Block 7

Mälarenergi har halverat utsläppen av fossil koldioxid på 15 år, men tänker inte stanna där. Utan resan fortsätter mot att helt fasa ut kol och bara använda förnybart och återvunnet bränsle.

Därför har vi satt upp vårt mest ambitiösa miljö- och klimatmål någonsin – vi ska ha Sveriges bästa fjärrvärmeanläggning och bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020.

Block 6 var det första steget på den resan och nu tas det andra steget som kommer att ta oss i mål.

Planen är att ersätta Block 1 och 2 i Kraftvärmeverket som är byggda 1963 och som eldas med kol med en ny panna och turbin, Block 7, som ska använda återvunnet trä som bränsle. På det viset kommer Mälarenergi att endast använda återvunnet och förnybart bränsle i produktion av fjärrvärme och el till eldningssäsongen 2019–2020 då den nya anläggningen beräknas tas i drift.

Miljön är den stora vinnaren

Det blir allt vanligare att våra kunder efterfrågar miljömärkta leveranser. Exempelvis så har fastighetsbolaget Aspholmen precis tecknat avtal med Mälarenergi om leveranser av 15 GWh miljöcertifierad fjärrvärme till bolagets fastigheter i Västerås. Och i ljuset av klimatavtalet från Paris, där världens länder enats om att temperaturökningen ska hållas under 2 grader, men helst till 1,5 grader, så kommer hållbar produktion av el och värme tas mer och mer som en självklarhet.

På Mälarenergi jobbar vi hårt för att vara en del av lösningen på klimatproblemen. När vi började energiåtervinna hushålls- och industriavfall i Block 6 halverades varje västeråsares utsläpp av växthusgaser. Det är i särklass det största enskilda bidraget till att minska våra utsläpp i Västerås och betyder att 320 000 ton klimatpåverkande växthusgaser inte behövt komma ut i atmosfären, bara under 2015.

Vad händer i projektet Block 7 just nu

Förprojektering och planering är nu i full gång och i slutet av 2016 beslutar Mälarenergis styrelse vilken typ av anläggning som ska byggas. Den nya anläggningen är tänkt att placeras på Mälarenergis tomt vid Seglargatan i närheten av det befintliga Kraftvärmeverket. Ett förhandsbesked om bygglov för Block 7 gavs tidigare i höstas och en ansökan om miljötillstånd har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Till senhösten 2016 väntas en miljödom.

Återvunnet bränsle

Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) kommer Block 7 stå för ca 36 % av värmeproduktionen och Block 6 för ca 50 %. De två blocken täcker då ca 86 % av värmeproduktionen, i princip helt baserat på återvunna bränslen då Block 7 i huvudsak kommer elda återvunnet trä. Panna 5 kommer bidra med en förhållandevis liten men ändå viktig energimängd för att täcka nära 100 % av värmebehovet. Övrig produktion fasas ut och olja blir endast kvar för reservändamål och extrem spets.