Block 7

Skiss över Block 7

Skiss av det planerade nya blocket (Block 7) som ska använda återvunnet trä som bränsle.
Bild: Arkitekt Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, Per Nyström