Avfallshantering

Avfallsbränsle tas emot i kraftvärmeanläggningen.

Avfallshantering