Mer lokalt avfallsbränsle

Avfallsbränsle tas emot i kraftvärmeanläggningen.

Mälarenergi arbetar aktivt för att kunna ta emot mer avfallsbränsle lokalt och regionalt. Vi har skrivit avtal med Eskilstuna Energi och Miljö och med Vafab i Västerås. Från Vafab Miljö kommer det cirka 35 000 ton per år och från Eskilst­una Strängnäs Energi & Miljö cirka 42 000 ton per år. Det lokala avfallet tippas och eldas upp direkt efter ankomst.