Mer lokalt avfallsbränsle

Av Mälarenergi 2 oktober,2015 i ,

Avfallsbränsle tas emot i kraftvärmeanläggningen.

Mälarenergi arbetar aktivt för att kunna ta emot mer avfallsbränsle lokalt och regionalt. Vi har skrivit avtal med Eskilstuna Energi och Miljö och med Vafab i Västerås. Från Vafab Miljö kommer det cirka 35 000 ton per år och från Eskilst­una Strängnäs Energi & Miljö cirka 42 000 ton per år. Det lokala avfallet tippas och eldas upp direkt efter ankomst.

Mälarenergi

Mälarenergi

Mälarenergi är ett lokalt infraservicebolag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med andra samhällsbyggare utvecklar vi och tar ansvar för det samhälle vi alla delar.
Mälarenergi