Adepter Qraftsamling

Mälarenergi arbetar för jämställdhet genom att delta i Qraftsamling.

Ulrica Eliasson, enhetschef på Värme och Karolina Swedberg, avdelningschef på Elnät deltar i Qraftsamling. Energiföretagens Sveriges satsning för en mer jämställd bransch.

Ulrica Eliasson, enhetschef på Värme Anläggningsutveckling Konstruktion och Karolina Swedberg, avdelningschef på Elnät Marknad & Mättjänster