Västerkvarn

Fiskväg vid kraftstationen i Västerkvarn bidrar till biologisk mångfald i Kolbäcksån.

Fiskväg vid kraftstationen i Västerkvarn bidrar till biologisk mångfald i Kolbäcksån.

Fiskväg vid kraftstationen i Västerkvarn bidrar till biologisk mångfald i Kolbäcksån.