Ny fiskväg i Västerkvarn ger fler aspar

Mälarenergis fiskväg vid kraftstationen i Västerkvarn bidrar till biologisk mångfald i vattenmiljön i Kolbäcksån.

2016 var ombyggnationen av Västerkvarns vattenkraftstation klar, och nu börjar vi se resultat. De nya turbinerna gör att vi kan producera mer förnybar el och fiskvägen gör att den biologiska mångfalden i Kolbäcksån ökar.

Mälarenergi ägs av Västerås stad och ombyggnationen av den gamla kraftstationen i Västerkvarn är en del av stadens erbjudande av Gröna obligationer. Läs mer om Västerås stads arbete med Gröna obligationer här.

Stationen producerar el över förväntan

De tre 100-åriga dubbla Francis turbinerna med tillhörande generatorer, el och styrsystem har bytts ut till tre nya Kaplanturbiner, nya generatorer samt ny el- och kontrollutrustning. Den installerade effekten har ökat från 2 100 kW till 2 500kW. De tre nya enheterna som driftsattes i december 2015 har producerat el över förväntan. Produktionen under 2016 har ökat med ca 20 % jämfört med tidigare. Dessutom har vi lyckats behålla ”skalet” och utseendet på den över 100 år gamla kraftstationen. Alla privatkunder som tecknat elavtal med oss får el från vattenkraft.

Fiskväg ger ytterligare 1000 kvm lekyta

Under ombyggnationen byggde vi också en fiskväg samt ett helt nytt intag vid turbinerna. Intaget har fått en ny typ av galler, ny grindrensare och det blir möjligt för fisken att vandra förbi även där. Det här gör att fisken får tillgång till ytterligare ca 1 000 kvm lekyta. För att kunna följa upp hur fiskvägen fungerar och för att se hur många fiskar som simmar i den har vi installerat en kamera. Uppföljningen visar att såväl asp som andra fiskarter till exempel öring, ål, braxen, löja, mört och abborre simmat i fisktrappan. Under våren gjorde vi också en aspromsinventering och hittade rikligt med fiskrom ovanför kraftstationen. Vi kunde dock inte avgöra om rommen kom från asp eller id.

Resultaten är hittills goda för 2017

Nu börjar vi få in vårens resultat och hittills har vi räknat till 76 aspar och 5 öringar (2017-05-08). Senare i vår kommer vi också att inventera hur mycket asprom som finns i området.

Läs mer om arbetet med att renovera och bygga om vattenkraftstationen i Västerkvarn här.