vattenpark

Vattenparken vid Johannisberg

Så här är det tänkt att vattenparksanläggningen vid Johannisberg ska se ut. Siffrorna motsvarar provtagningspunkter.

Vattenparken vid Johannisberg