Nyårsrapport om elpriserna

Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel, berättar om läget för elpriset.

Elpriserna rör sig hela tiden. På Mälarenergi Elhandel är det avdelningen Finans och Balans som har koll på hur elpriserna rör sig och alla olika faktorer som spelar in. Vad hände med elpriserna under 2019? Vi ställde några frågor straxt innan årsskiftet till Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel, som berättade vad som hänt med elpriserna det senaste året och vad man tror framöver.

Hur har elpriserna rört sig under 2019?

2019 var ett ganska lugnt år på elmarknaden. I alla fall om man jämför med 2018 då elpriser gick upp ganska markant. Under året som gått har priserna mer rört sig sidledes – de har alltså inte förändrats så mycket, utan gått lite upp och lite ner.
Det rörliga elpriset låg betydligt lägre under 2019 än priserna gjorde under 2018. Det är dock inte så konstigt eftersom vi har haft betydligt mer nederbörd det senaste året i jämförelse med den torra och varma 2018. Den hydrologiska balansen har förbättrats avsevärt vilket inneburit att vattenkraften i Norden kunnat ha en betydligt högre produktion i år.
Priserna på längre sikt har präglats mycket av världsekonomin. Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina är två händelser vi följt noggrant då utfallet av dessa har påverkat priserna under hela året. Priserna på kol, gas och utsläppsrätter har gått ner under året och elpriset ligger därmed lägre jämfört med samma tid förra året.
Graf som visar hur det rörliga spotpriset har rört sig från januari 2018 till och med december 2019.
Grafen visar hur det rörliga spotpriset har rört sig från januari 2018 till och med december 2019 för elområde tre. Den visar att priset under 2019 har både varit lägre och mer stabilt.

Vilka prognoser ser vi för 2020?

2019 har, trots en del stök framförallt inom världspolitiken, bjudit på relativt stabila priser med små rörelser. När vi ser framåt in i 2020 är det med lite mer osäkerhet. Dels behöver vi ta hänsyn till att vi har en kraftig ökning av vindkraft, som framför allt expanderade under hösten 2019. Vi behöver även ta med den fortsatta avvecklingen av kärnkraften i ekvationen, med Ringhals 2 som stängde den 30 december 2019. Den totala påverkan på elpriserna är osäker. Vi tror dock att i och med att vi ställer om till ett system med mer förnybar energi, framförallt mer vind, att priserna kommer kunna variera mer framöver.
I övrigt ser konjunkturen ut att ha stabiliserat sig och när oron för en okontrollerad Brexit lagt sig finns inga tendenser som tyder på extrema fall i råvarumarknaden. Något som skulle kunna innebära att priserna även framåt håller sig någorlunda stabila.

Vilket elavtal är bäst att välja just nu?

Vi har egentligen sedan 2016 rekommenderat kunderna att binda sitt elavtal då vi hela tiden trott på ökade priser. Under 2019 avstannade rörelsen och priserna har nu funnit en stabil nivå. Tittar vi historiskt så ligger priserna på en ganska normal nivå och framtiden är inte lika klar som tidigare. Vi tycker att man som kund ska fundera hur man kan hantera en variation på elpriset. Spelar det ingen roll om det svänger lite månad för månad kan det rörliga priset vara det mest attraktiva. Vill man istället ha koll på sin räkning är avtal med fast pris mer att rekommendera. Vi har under en tid rekommenderat de längre avtalen på tre och fem år, något vi håller fast vid.