Graf som visar hur det rörliga spotpriset har rört sig från januari 2018 till och med december 2019.

Graf som visar hur det rörliga spotpriset har rört sig från januari 2018 till och med december 2019.

Graf som visar hur det rörliga spotpriset har rört sig från januari 2018 till och med december 2019.