Nyårsrapport om elpriserna

Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel, berättar om läget för elpriset.

Elpriserna rör sig hela tiden. På Mälarenergi Elhandel är det avdelningen Finans och Balans som har koll på hur elpriserna rör sig och alla olika faktorer som spelar in. Lagom vid årsskiftet tog vi chansen att prata med Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel. Han berättade vad som hänt med elpriserna under året och vad man tror framöver.

Hur har elpriserna rört sig under 2018?

2018 har varit ett väldigt speciellt år, mycket tack vare det extrema vädret vi haft. Den torra och varma sommaren vände upp och ner på elpriserna. Det rörliga priset som normalt är högst under vinterhalvåret var nu som högst i juli och augusti istället. Hösten var sedan till en början väldigt blöt. September var faktiskt den månad med mest nederbörd i Norge sedan mätningarna startade. Det här hjälpte till att återställa vattenmagasinen till nästan normala nivåer och dämpade de högsta rörliga priserna.
Även på längre sikt fick den varma sommaren konsekvenser. Det torra vädret bidrog som sagt till väldigt låga nivåer i vattenmagasinen och det tillsammans med ökade priser på kol och utsläppsrätter gjorde även att de längre kontrakten ökade under året.

Vilket elavtal är bäst att välja just nu?

För ett år sedan var vi ganska övertygade om stigande priser och att det var bra att låsa sitt elavtal och där fick vi rätt. Idag är det lite mer osäkert åt vilket håll priserna ska. Vi har sedan lågprisdagarna 2015-2016 haft stigande priser vilket mycket beror på att råvarupriserna ökat. Framförallt kol och CO2 påverkar priserna i norden. Senaste månaderna har det dock skakat till. Avmattning av den globala konjunkturen, handelskrig och en generell oro på världens börser har påverkat elpriserna nedåt. Vår tro framåt blir därför mer osäker än tidigare och jag tycker man skall fundera lite hur ett mer varierande elpris påverkar ens egen ekonomi. Vill man ha koll på sitt elpris är det ett bra läge att låsa sitt elavtal och där tycker jag de längre avtalen på tre och fem år är mest attraktiva.

Vilka prognoser ser vi för 2019?

Vi går in i 2019 i ett högre prisläge än för motsvarande tidpunkt 2018. Ser vi på det rörliga priset så förväntas det ligga på ungefär de nivåer vi har idag. I alla fall fram till vårfloden där en dämpning temporärt kan ske. I övrigt är det som jag beskrev i föregående fråga en ganska osäker period. Fortsätter högtrycket i den globala ekonomin finns inget som tyder att priserna skulle sjunka, utan snarare så borde nog priserna gå upp en bit till. Skulle vi däremot få en tydlig inbromsning i ekonomin och fallande råvarupriser så kan priserna mycket väl falla under 2019.