Oskar_Elpriset_Elhandel

Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel, berättar om läget för elpriset.

Oskar Hellsing, portföljförvaltare på Mälarenergi Elhandel.