Vikergard earlywarningsystem

Göran Vikergård är chef på Hässlö Vattenverk och arbetar med systemet Early warning system

Göran Vikergård är chef på Hässlö Vattenverk och arbetar med systemet Early warning system