Nytt system ska säkra vattenkvalitén

Vi har ett fantastiskt gott kranvatten i Västerås. Det fick vi kvitto på när vårt vatten blev utsett till Svealands godaste vatten i Svenskt Vattens Kranvattentävling förra året.

För att ytterligare kunna säkra vattenkvalitén och upptäcka föroreningar ännu tidigare har Mälarenergi tagit in ett nytt system – Early warning system. Systemet skickar information digitalt till kontrollrummet på Mälarenergis vattenverk så att personalen kan agera direkt om larmet går.

– Arbetet med att säkra vattenkvalitén är ytterligare en del i ledet att göra Mälarenergi till ett resilient infraservicebolag, berättar Göran Vikergård som är chef på Hässlö Vattenverk. Vi vill ha ett robust och tryggt system som står emot alla typer av händelser. Nu sitter två mätare i råvattenstationen. Mätarna känner av och varnar vid föroreningar i vattnet. Den ena mätaren känner av oljeföroreningar och den andra transmittansen, det vill säga lösa organiska partiklar i vattnet.

– Det värsta scenariot är att få in föroreningar i vattenverket eller i Badelundaåsen.  Därför ska vi köpa in två mätare till som under sommaren som ska placeras ut i fjärden. Då kommer vi få en ännu snabbare indikation vid ett eventuellt utsläpp och kan stänga intaget i Mälaren. Utrustningen är ett viktigt steg i vår strävan mot ett hållbart och resilient samhälle, avslutar Göran.

Göran Vikergård är chef på Hässlö Vattenverk och arbetar med systemet Early warning system
Göran Vikergård är chef på Hässlö Vattenverk och arbetar med systemet Early warning system