Nytt värme- och tappvattensystem för samfälligheten Flintmästaren

Installation av värme- och tappvattensystem

Just nu gräver Mälarenergi i ett område på Bjurhovda i Västerås. Grävandet leder till ett nytt värme- och tappvattensystem för samfälligheten Flintmästaren. Installationen görs av Mälarenergi Energitjänster. Startskottet för arbetet gick i juni och i september är det nya systemet klart för användning.

Mälarenergi är totalentreprenör

Mälarenergi är totalentreprenör för hela installationen. Som totalentreprenör ansvarar vi för alla olika delar i projektet. Vi tar hand om allt åt kunden. Vi står för projektering, ritningar, beställning och kontakter med underentreprenörer och ansvarar också för säkerhet och arbetsmiljö under hela projekttiden. För kunden är det enkelt och smidigt att ta in en totalentreprenör. Du får alla kostnader på en och samma faktura och behöver bara hålla kontakt med en entreprenör, istället för med flera.

– Hela arbetet har gått väldigt bra. En av våra kärnverksamheter är ju just värme- och vattensystem. Vi på Mälarenergi har många års vana av just sådana här installationer. Det är en trygghet för kunden. Ibland samarbetar flera affärsområden kring installationerna men just i det här fallet är det Energitjänster som ansvarar för hela installationen, berättar Anders Rosberg, säljare på Mälarenergi Energitjänster.

Installation på Samfälligheten Flintmästaren
Installation av värme- och tappvattensystem pågår på Samfälligheten Flintmästaren

Installationen ger en jämn och hög kvalitet

Installationen innebär att Mälarenergi byter såväl undercentral som markförlagd kulvert och rörstråk i krypgrunder fram till avlämningspunkt i varje radhuslägenhet. Samfälligheten Flintmästaren är en ganska stor samfällighet. Här finns 112 radhuslägenheter som alla är omkring 120-130 kvadratmeter stora. Två underentreprenörer har anlitats för delar av arbetet, en rörentreprenör och en mark- och byggentreprenör. Men i och med att Mälarenergi är totalentreprenör så behöver samfälligheten bara ha kontakt med Mälarenergi, som sedan sköter alla olika faser av installationen.

Bytet görs för att den tekniska livslängden på samfällighetens rörsystem har gått ut. Att då byta ut systemet gör att samfälligheten både kan förebygga akuta kostnader för eventuella framtida läckage och samtidigt se till att säkra driftsystemet inför framtiden.

– Bytet av värme- och tappvattensystem är väldigt positivt på många sätt. Det är dessutom positivt både för de boende och för samfälligheten som helhet. Samspelet mellan den nya undercentralen och det nya systemet ger en jämnare, högre kvalitet till lägenheterna. De boende kommer uppleva att det går att få ut lika stora mängder varmvatten och värme till alla lägenheter samtidigt. Föreningen som helhet får också stora fördelar. Dels så slipper man problem med akuta läckage och får samtidigt alla fördelar av att ha ett säkert driftsystem, säger Anders Rosberg.

Mälarenergi kan hjälpa till med olika typer av energieffektiviseringar och energientreprenader.  Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.