Våra bin är på plats i Nacka

Flyttar in bin i vår bikupa i Nacka.

Den 19 juni flyttade ungefär 40.000 bin in i vår bikupa i Nacka. Här ska de bo och producera honung. Samtidigt gynnar de miljön eftersom de är en livsviktig insekt för att vi människor, djur och natur ska kunna finnas till.

Bikupan har stått på plats sedan i april, som vi har skrivit om tidigare och nu är alltså även bina på plats i kupan. De kommer producera cirka 30 kg honung och i augusti kommer bikupan vittjas.

Bin i bikupa
Ungefär 40.000 bin har flyttat in i vår bikupa i Nacka.

Det är Biman och Hållnäs Naturprodukter som ser till att bikupa och bin kommer på plats och att bikupan sedan vittjas. Ett gemensamt arbete för en hållbar framtid.
– Vårt honungsbi är livsnödvändigt för natur, djur och människa för att kunna existera. Vi har ett problem idag med att våra bin håller på att dö därför är det viktigt att vi tar hand om dem så att den ekologiska mångfalden i naturen bibehålls. Även om det är bra att vi ställer ut kupor med bin så är det viktigt att vi också hjälper de vilda bina, bland annat genom att göra insektshotell. Några av anledningarna till att våra vilda bin dör är besprutning och att det har blivit svårare för dem att hitta boplatser, säger Daniel Ingman biodlare från Hållnäs Naturprodukter.

 

Vår projektledare Frances Hendén var med när våra bin flyttade in.
Frances Hendén som är projektledare på Mälarenergi Elhandel i Nacka var med när våra bin flyttade in.

Hur kan du stödja hållbarhet och miljö?

Det finns mycket vi människor kan göra för att hjälpa bin överleva. Till exempel kan fler företag göra som Mälarenergi och sponsra bikupor. Men även som privatperson finns det många olika insatser du kan göra. Vill du som privatperson hjälpa till så kan du tänka på att plantera växter som bin gillar, eller varför inte bygga ett vildbihotell.
På vår webb kan du kan läsa mer om Mälarenergis hållbarhetsarbete.