Simulerar energisystem för minimal klimatpåverkan i Mälarporten

Illustration av kommande Resecentrum i Västerås

Hur bygger man det optimala energisystemet för en stadsdel som ännu inte finns? Under tre år kommer Mälarenergi, tillsammans med bland annat Västerås stad och ABB, att bygga upp en digital tvilling av Mälarporten.

Mälarporten är omvandlingen av en hel stadsdel nära centrala Västerås, med nytt resecentrum, verksamheter och bostäder. Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till 2040-talet i flera etapper, där nytt resecentrum är den första. En ny stadsdel kräver omfattande planering och hållbara städer förutsätter hållbara energisystem. Det är här projektet kommer in i bilden. Joacim Sundqvist Mälarenergi

– Vi försöker simulera hela stadsdelen Mälarporten, det är resecentrum och allting som kommer utanför resecentrum. Syftet med det är att optimera flöden och hela energisystemet i området. Det kan vara allt ifrån elbilsladdning till lågtempererad fjärrvärme och smarta lösningar som ger en riktigt bra helhet, berättar Joacim Sundqvist, projektkoordinator på Mälarenergi.

Minimal klimatpåverkan är målet

För Joacim och projektgruppen är ett hållbart samhälle den viktigaste drivkraften.

-För oss är ett hållbart samhälle första prioritet och det vi lär oss på Mälarporten kommer förhoppningsvis att kunna appliceras även på andra områden och i större skala. Det pratas mycket idag om nollenergi och plusenergibyggnader. Det är svårt att åstadkomma plusenergi i praktiken, men genom att optimera energisystemet, till exempel genom att använda fjärde generationens fjärrvärme och skapa en hög grad av flexibilitet, kan vi minimera klimatpåverkan.

Gäller att tänka in på 2040-talet

En digital tvilling innebär att man i datorn gör en kopia av något som finns (eller kommer att finnas) i verkligheten. Genom att prova olika scenarion på tvillingen kan man testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet kommer att påverkas.

Utmaningen är att man måste tänka långsiktigt, Mälarporten ska vara klar en bit in på 2040-talet. Vad kommer att behövas om tio år, hur långt har man kommit med olika tekniker? För projektet handlar det om att försöka få ihop allt på bästa sätt.

– För Mälarenergi är det viktigt att vara är en del av utbyggnaden av Västerås. Vi behöver vara med tillsammans med Västerås stad, för att bygga en bra stadsdel utifrån energifrågan, fortsätter Joacim Sundqvist.

Förhoppningen är att lärdomarna i projektet ska kunna appliceras på andra områden. Därför har man arbetat fram en metodik som ska vara skalbar.

Arbetar redan med AI för att optimera verksamheten

Det här är inte första gången som Mälarenergi använder AI och teknik i framkanten för att optimera sin verksamhet. Till exempel i projektet Smarta flöden, och fortsättningen OPERA, där Kraftvärmeverket använder machine learning för att styra temperaturen i fjärrvärmenätet för att minimera klimatpåverkan. Insikterna från OPERA håller nu på att implementeras och kommer att användas skarpt från nästa driftsäsong.

Om projektet

Projektet finansieras av Formas och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är en stor satsning för att kunna dra mer nytta av AI utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv. Från Mälarenergi ingår fem personer i projektet, bland annat experter på energimarknad och hållbarhet. De arbetar tillsammans i projektet med representanter för Västerås stad, ABB, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Sigma/Microsoft.

Foto av Resecentrum: BIG.