Exjobb ledde till anställning – nu renar Jennifers projekt Mälaren

Bro över vattenfyllt dike vid Lögarängen med träskärm under

Viljan att kunna påverka tillgången till friskt vatten i världen fick Jennifer Bepalo att söka yrkeshögskoleutbildning till VA-projektör vid Folkuniversitetet i Västerås. Idag jobbar Jennifer som VA-projektör på Mälarenergi efter att ha fått ett erbjudande om anställning efter exjobbet. Under sin anställning har hon nu fått förverkliga sitt exjobb vid Lögarängen i praktiken.

– Det känns så kul att allt arbete jag la ner lönades sig och blev verklighet, säger Jennifer.

Mälarenergi blev en plats för både LIA och exjobb

Under sin utbildning till VA- projektör har Jennifer haft kontakt med Mälarenergi flera gånger. Första gången var redan under den första kursen på utbildningen i samband med ett studiebesök vid ett pågående VA-projekt. Det var då hon såg möjligheten att kunna genomföra sin LIA (Lärande i arbetet) på Mälarenergi.

– Under ett studiebesök hos Mälarenergi fick jag iden om att kontakta dem direkt gällande min första praktikperiod, säger Jennifer.

Efter den första perioden av LIA rullade det på. Jennifer både sommarjobbade och utförde sin andra samt tredje LIA-period på Mälarenergi. Under den tredje perioden skulle Jennifer även genomföra ett exjobb. Hon kontaktade då sin tidigare handledare för att se om det fanns några projekt eller idéer som hon kunde jobba vidare med som exjobb – och de fanns det.

Minska övergödning och föroreningar i Mälaren

Jennifers exjobb innebar att göra en dagvattenutredning av ett befintligt dike och två dammar vid Lögarängen i Västerås. Mälarenergi ville utreda hur man kunde bygga om befintliga dammar och ett dike till en dagvattenanläggning. Exjobbet innehöll därmed både utredning och projektering. Syftet med arbetet var att förbättra vattenmiljön i Mälaren.

Under exjobbet genomförde Jennifer studiebesök, en litteraturstudie och flera platsbesök vid Lögarängen för att komma fram till ett resultat.

– Platsbesöken vid Lögarängen var en viktig del i arbetet då det där väcktes många idéer och tankar kring hur en ny utformning av diket samt dammarna skulle kunna se ut, säger Jennifer.

Exjobbet resulterade i en utredning och ett förslag på hur Mälarenergi skulle kunna bygga om och använda de befintliga dammarna samt diket som en dagvattenanläggning. Förslaget innehöll ritningar, förslag på vegetation, träskärm, makadammtrösklar och även ett skötselschema.

Exjobb blev till anställning och förverkligande av projekt

Under sitt exjobb frågade Jennifer sin chef om det fanns möjlighet att börja jobba på Mälarenergi, och de gjorde det. Redan veckan efter att exjobbet var klart började Jennifer jobba på Mälarenergi. Idag jobbar hon som VA-projektör och är delaktig i flera projekt med olika uppgifter. Ett utav de projekt hon arbetat med sedan hon började är just de underlag hon tog fram under sitt exjobb – Lögarängen – som nu äntligen är klart.

– Min lösning är ungefär det som i dag står färdigt. Vi har skalat av en del vegetation som var tänkta i dammarna men vi behöll tanken med vegetation i diket, säger Jennifer.

Idag renar Jennifers lösning över 190 000 kubikmeter dagvatten från centrala delar av Västerås innan det rinner ut i Mälaren. Resultatet blir minskade utsläpp av bland annat olja, plast och tungmetaller i Mälaren vilket leder till att vattenkvalitén i Mälaren kommer att bli bättre.

Hjälper tillgången till friskt vatten i Västerås

När Jennifer tittar tillbaka på sitt exjobb så är det ett projekt som är väldigt speciellt för henne.

– Det är mitt första projekt och förmodligen det bästa som jag alltid kommer minnas, säger Jennifer.

Att hennes exjobb finns vid Lögarängen tycker hon är kul då hon ständigt kommer påminnas om det när hon befinner sig i området. Extra roligt är det även att hennes exjobb kopplar tillbaka till varför hon sökte sin utbildning från början, tillgången till friskt vatten i världen.

Vill du söka exjobb på Mälarenergi?

Aktuella exjobb hos oss på Mälarenergi hittar du på malarenergi.se. Där kan du också kontakta oss om du har ett eget förslag på arbete. Beskriv arbetet du vill göra så ingående som möjligt. Berätta vad du studerar, när du vill börja och hur lång tid arbetet är tänkt att ta.

Flera berättelser om exjobb på Mälarenergi hittar du här på vår blogg.