Klimatbokslut-2019

Mälarenergis sammanlagda klimatpåverkan under 2019 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog Mälarenergi att undvika utsläpp av 754 300 ton CO2e under 2019 (summa klimatpåverkan, blå stapel). De undvikna utsläppen utgörs främst av: el- och värmeproduktion samt alternativ avfallshantering alltså undviken deponi, vilket ger en stor klimatnytta.