Priserna på elhandelsmarknaden fortsätter stiga

Spotprisetsutveckling2021

Det senaste halvåret har präglats av stigande elpriser. Varför stiger elpriset och hur kommer det att utvecklas? Mälarenergis portföljförvaltare Oskar Hellsing förklarar. 

Varför stiger elpriset?

Stigande elpriser beror på en rad olika faktorer.

Om vi ser på det kortsiktigt – där vi framförallt fokuserar på det rörliga priset – så är det vädret som påverkar elpriserna mest. Den torra och relativt kalla inledningen på 2021 gjorde att vi gick från ett stort överskott i vattenkraftstationerna till mer normala nivåer. Det innebar att utbudet på el minskade och att spotpriserna steg. I maj kom det kalla vädret tillbaka, vilket försenade vårfloden och det fick priserna att stiga ytterligare.

Oskar Hellsing
Oskar Hellsing

På längre sikt har elpriserna också gått upp. Även här påverkar vädret, men till stor del beror prisökningarna också på vårens stigande priser på kol, gas och framförallt CO2 (utsläppsrätter). Det är framför allt priserna på CO2 som har skenat, vilket gör det dyrare att producera el i kolkraftverken i Europa. Det får effekter även här i Norden eftersom elmarknaderna är sammankopplade. Att priserna på kol och gas går upp beror mycket på återhämtningen i ekonomin. Förra året präglades av en nedgång på grund av pandemin, men den ekonomiska återhämtningen har gått snabbt. Med stimulanser och större efterfrågan ser vi ökningar på de flesta marknader – så också på elmarknaden. Även politiska aspekter påverkar elpriserna. Politiskt finns till exempel en gemensam vilja att få upp prisnivåerna på utsläppsrätter för att minska CO2-utsläppen och nå uppsatta klimatmål.

I ett historiskt perspektiv ligger elpriserna ändå på ganska normala nivåer. Det kan delvis förklaras av att utgångsläget för prisökningarna var de extremt låga elpriserna från 2020.

Hur kommer elpriset att utvecklas?

I Europa har elpriserna ökat till rekordnivåer. Här i Norden har vi påverkats till viss del, men skillnaden är fortfarande omotiverat hög. Det ser vi som ett tecken på att elpriserna kommer att fortsätta stiga.

Vilket elavtal passar dig?

Vi erbjuder flera olika elavtal till privatpersoner. Vilket du än väljer så är det alltid schysst och du får alltid el från vatten-, vind- eller solkraft. Och du – det tar bara två minuter att teckna. Vill du ha hjälp att få ett så fördelaktigt pris som möjligt, så är vår produkt Förvaltad elfond ett bra val. Förvaltad elfond är ett elavtal där elpriset förvaltas av våra experter, som aktivt köper och säljer när elpriserna är som mest attraktiva. Du ingår i fonden tillsammans med andra kunder med samma avtal, vilket ger en större pott och bättre möjligheter att göra prissäkringar på bra nivåer.

För företag har vi elavtal anpassade till er aktuella elförbrukning. Vid högre elanvändning erbjuder vi till exempel ett elavtal med en personlig portföljförvaltare som hjälper er att säkra elpriset. Läs mer om våra företagsanpassade elavtal här.

Diagrammet visar spotprisets utveckling under det senaste halvåret.