Svalt med fjärrkyla

Fjärrkyla blev räddningen under sommarens hetaste dagar

Varje dag, året om levererar Mälarenergi fjärrkyla till fastigheter runt om i Västerås. Under vinterhalvåret använder vi oss av sjövatten från Mälaren för att producera kyla. Från april blir vattnet i Mälaren för varmt och då används istället resurseffektiva kylmaskiner och värmepumpar som drivs av fjärrvärme för att se till att kunderna får tillräckligt med fjärrkyla.

Läs mer om hur du kan få fjärrkyla till din fastighet.

Kyla året runt

Sedan 1996 har Mälarenergi försett Västerås sjukhus med fjärrkyla. Idag finns fjärrkylan i alla sjukhusets byggnader – en yta på över 260 000 kvm. Året om kyler man bland annat mediciner, medicinsk utrusning och serverhallar och under sommarhalvåret används även fjärrkylan som luftkonditionering för att skapa ett bra inomhusklimat för patienter, anställda och besökare.

Proaktivitet för att säkra leveranser

För att säkra leveranser till sina kunder arbetar Mälarenergi proaktivt. Exempelvis lagras fjärrkyla i en ackumulatortank hos Mälarenergi. Genom att kunna lagra fjärrkyla har Mälarenergi tid på sig att åtgärda eventuella problem innan kunderna blir drabbade och man har även tid att kommunicera med kunderna om det skulle bli aktuellt med prioritering.

Jesper Ericson Affärsutvecklare på Mälarenergi

– Uppstår det mot förmodan en driftstörning finns det satta rutiner för hur vi agerar för komma tillbaka till normal drift så fort som möjligt. Vi har även rutiner kring hur vi ska agera för att först och främst säkra de mest kritiska leveranserna, bland dessa står Sjukhuset högst upp på priolistan, säger Jesper Ericson, Affärsutvecklare på Mälarenergi. Exempelvis prioriterades leveransen av fjärrkyla till sjukhuset under värmeböljan 2018.

Jesper Ericson förklarar ackumulatortankens funktion:
– Säg exempelvis att vi en varm dag får problem med en maskin vid lunchtid. Då har vi fortfarande ackumulatortanken laddad samtidigt som övriga maskiner kör vidare, detta gör att vi skjuter fram leveransstörningen till senare på eftermiddagen. Det kan till och med vara så att ingen störning noteras hos kunder på grund av detta då behovet har hunnit sjunka och Mälarenergi har avhjälpt felet.

Nu får framtidens industrilokaler fjärrkyla

Mälarenergi var först i Sverige med att erbjuda fjärrkyla. Så tidigt som 1992 tecknades avtal med ABB och sedan dess har fjärrkylanätet bara vuxit. Idag finns två huvudledningar för fjärrkylan i Västerås. Den ena går till centrala Västerås och den andra till sjukhuset. Nu jobbar Mälarenergi aktivt med att säkra de behov som framtidens Västerås kommer att ha på fjärrkyla. Exempelvis expanderar man nätet på Finnslätten för att kunna kyla de nya industrilokaler och kontor som planeras och deltar i det strategiska arbetet för att Västerås ska bli en hållbar stad.