Mälarenergi väljer ABB som partner för Stadens kontrollrum

Mälarenergi har valt ABB som partner i arbetet med att skapa Stadens kontrollrum. Palen på Invigningen av ABBs Collaborative Operations Center i Rom, Italien

– Det finns kostnads- och miljöfördelar med att använda ABB:s digitala tekniker för att minska vårt driftsutrymme, säger Niklas Gunnar, VD på Mälarenergi. Tekniken kommer användas för att utveckla ett Stadens kontrollrum som ska göra Västerås stad mer attraktivt för medborgare och industri.

Projektet började som ett strategiskt initiativ på Mälarenergi 2016 och 2017 startade ett team från Mälarenergi och ABB ett arbete med att tillsammans titta på hur vi kan utveckla digitala lösningar och tjänster för invånarna i Västerås stad. Målet med satsningen är att integrera alla stadens befintliga kontrollrum och skapa en enhetlig virituell driftsmiljö – ett Stadens kontrollrum.

Ett digitalt Stadens kontrollrum skapar fördelar för både invånare och företag

En attraktiv stad är trygg att leva och vistas i. Kritiska funktioner som stadens el-, värme- och vattenförsörjning, samt it-kommunikation och räddningstjänst måste fungera. Genom att samla in och analysera data från olika källor och koppla ihop ett stort antal system som styr viktiga samhällsfunktioner i regionen kan Stadens kontrollrum erbjuda en samlad lägesbild av regionen, via olika digitalt gränssnitt.

-Den digitala tekniken och funktionaliteten gör det möjligt att optimera drift och infrastruktur på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, säger Cecilia Johansson projektledare för Stadens kontrollrum på Mälarenergi.

ABB  valde att släppa nyheten om samarbetet under invigningen av sitt Collaborative Operations Center i Rom, Italien. Under invigningen deltog flera av ABBs kunder och Mälarenergi representerades av Cecilia Johansson som leder projektet Stadens kontrollrum och Henrik Wickström som leder utvecklingen av lösningar och tjänster i Stadens kontrollrum.

I vår inviger ABB också ett Collaboration Center här i Västerås vilket blir ytterligare ett viktigt steg i vårt samarbete.

 Tillsammans skapar vi Framtidens samhälle


Läs mer

På Mälarenergis hemsida finns mer information om våra projekt för framtidens samhälle.

Forskningsprojektet Smarta Flöden ska ge optimerad fjärrvärme