Så optimerar du din värmeväxlare – se nya filmerna

Så optimerar du din värmeväxlare. Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärme.

Det bästa med fjärrvärme är att det är enkelt. Som kund behöver du oftast inte göra någonting utan din värmeväxlare justeras automatiskt efter vädret så att du alltid ska ha en bra inomhustemperatur.

Fyra filmer för dig som vill reglera din värmeväxlare

Om du bor i Västerås är sannolikheten att just ditt hem värms upp med fjärrvärme mycket stor. 98 % av alla fastigheter i Västerås centralort värms upp med fjärrvärme. Ända sedan starten 1954 har fjärrvärmen utvecklats och förfinats till att idag vara den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige.  Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås levererar också fjärrvärme till fastigheter i Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna och Surahammar.  Mälarenergi producerar också fjärrvärme i Kungsör.

På Mälarenergis hemsida finns nu fyra filmer som visar hur du ställer in rumstemperaturen, vattentemperaturen, trycket i värmesystemet och varvtalet på cirkulationspumpen.

Vill du ha fjärrvärme till ditt hus?

Det är enkelt att ansluta sitt hus till fjärrvärmenätet. För dig som bor i Västerås eller Hallstahammars kommun erbjuder vi ett paket. I paketet ingår anslutning och nya generationens fjärrvärmecentral med smarta funktioner för lättskött och driftsäker värme. Det är enkelt att ansluta fjärrvärme både till befintliga fastigheter och nybyggda. På Mälarenergis hemsida kan du läsa mer om villkoren och hur du ansluter ditt hus till fjärrvärmenätet.