ME_hallbarhetsarbete_15_1080x305pix

Mälarenergi arbetar systematiskt för att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet.