Solig invigning av flodpärlmusslans infocenter i Skinnskatteberg

Strömmande vatten med stora stenar och gröna träd vid kanten.

– Det här är ett unikt samverkansprojekt med målet att rädda flodpärlmusslan, så inledde landshövding Minoo Akhtarzand sitt invigningstal vid Informationscentrum för flodpärlmusslan på SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg den 24 augusti.

Informationscentrum för flodpärlmussla ingår i EU-projektet Grip on Life IP. Projektet pågår under åren 2018 till 2025 med Skogsstyrelsen som projektägare. Länsstyrelsen Västmanland och SLU Skogsmästarskolan har tagit initiativ till informationscentret i samverkan med Skinnskattebergs kommun, Mälarenergi, Sveaskog och Mellanskog.

Grip on Life IP är ett av de största EU-projekten idag, allra störst är Life IP Rich Waters. Länsstyrelsen i Västmanland leder Rich Waters-projektet. Det är Minoo Akhtarzand mycket glad och stolt över. Grip on Life IP och Life IP Rich Waters är välbekanta även på Mälarenergi. Vi arbetar redan i flera projekt kopplade till Life IP Rich Waters.

Mälarenergis styrelseordförande Carin Lidman berättade hur viktigt det är att återställa och säkerställa den biologiska mångfalden i vattendragen vi påverkar.

Människor står framför Skogsmästarskolans trappa och lyssnar på invigningstal.

Sara Grettve från Vattenkraftens Miljöfond förklarade fondens uppdrag, som är att hjälpa vattenkraftsägare finansiera miljöåtgärder i sina vattenkraftverk. Allt enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Åtta energibolag har medverkat till fondens bildande och Mälarenergi är ett av dem.

Aktiviteter i flodpärlmusslans tecken

Alla aktörer i projektet hade aktiviteter längs Hedströmmen. Labbet var öppet för besök. Inuti det finns akvarier med olika vattenmiljöer och självklart dagens huvudperson – flodpärlmusslan. I själva Hedströmmen kunde besökarna ta del av flera spännande aktiviteter. Till exempel flugfiske, elfiske och undervattenstipspromenad.

Vi på Mälarenergi hade ett glatt gäng på plats som visade vår vattenkraftstation och berättade om den lokalproducerade el som produceras där.

– På Elhandel tyckte vi att det var en givande och lärorik dag. Vi träffade en kundkrets vi annars kan ha svårt att nå fram till och hade intressanta diskussioner, berättar Helena Ström, avdelningschef försäljning.

Några hundra besökare kom på invigningsdagen och många av dem gick vår tipspromenad med frågor om flodpärlmusslan.

– Besökarna var engagerade och väldigt intresserade av hållbarhetsfrågor, berättar Kenta Nerén som guidade på vattenkraftverket.

Premiär av filmen Kraften från Mälardalen

Vi premiärvisade vår egenproducerade film ”Kraften från Mälardalen”. I den förklarar vi hur vattenkraften fungerar och historien från 1800-talets sågar och smedjor till idag. Vi berättar om Mälarenergis arbete med att vårda och underhålla kraftstationerna och vad vi gör för att värna den biologiska mångfalden i de vattendrag där vi har verksamhet. Flera av stationerna har ett stort kulturellt värde och är trevliga utflyktsmål. Vi är stolta över våra kraftstationer och elen som produceras där!

Unik samverkan i Grip on Life IP

Informationscentret för flodpärlmusslan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland, SLU Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs kommun, Mälarenergi, Sveaskog och Mellanskog. Projektet ägs av Skogsstyrelsen och ingår i EU-projektet Grip on Life.

 

Mälarenergi arbetar systematiskt för att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.