Studenter-Washington

Att energiåtervinna avfall är hållbart.

Studenterna passade på att ta en selfie vid Mälarenergis mottagningsbunker för avfallsbränsle.

Studenterna passade på att ta en selfie vid Mälarenergis mottagningsbunker för avfallsbränsle.