Studenter besöker Sverige för att lära om hållbarhet!

studiebesök hållbarhet

På Mälarenergi tar vi emot flera hundra studiebesök om året. Besökarna kommer från hela världen och de allra flesta kommer för att se hur vi arbetar brett och fokuserat med hållbarhet, inte bara inom organisationen utan även i leverantörsleden.

Under våren fick Mälarenergi besök av studenter som läser Sustainability Management  på American University i Washington. Besöket handlade om att de skulle lära sig mer om hur organisationer arbetar med hållbarhet som framgångsfaktor.

– Det är inte bara innovativ energiproduktion som gör den här organisationen speciell. De motiverar tjejer att jobba i energibranschen, sponsrar biodlare, bygger fisktrappor och har publicerat hållbarhetsredovisningar långt innan det blev obligatoriskt. Att vara öppna och att arbeta effektivt med material och resurser är deras största framgångsfaktorer, säger Renè Schneider om Mälarenergi i artikeln ”How to run a sustainable and successful business: 11 cases from Sweden”. René Schneider arrangerade studenternas resa till Sverige.

 

studiebesök hållbarhet
De amerikanska studenterna passade på att ta en selfie vid Mälarenergis mottagningsbunker för avfallsbränsle.

– Det är fantastiskt att så många besöker oss varje år. Det visar att vi arbetar på rätt sätt och sporrar oss att arbeta ännu mer fokuserat med hållbarhet. Framtidens infraservice måste vara hållbar utifrån alla aspekter; socialt, ekonomiskt och ekologiskt, säger Katarina Hogfeldt Forsberg som är hållbarhetschef på Mälarenergi.

Att energiåtervinna avfall är hållbart

Under året har ca 3 500 personer besökt Mälarenergi, varav drygt 2 000 bara vid Kraftvärmeverket.  De internationella besöken är många, till  exempel har vi haft besök från Kina, Ryssland, Pakistan, Tyskland, Finland, England, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Guatemala, Indien och Frankrike.

I många länder lägger man sitt avfall på deponi, dvs lagrar det på en soptipp. Att se att avfallet istället kan vara en resurs som ger energi är positivt.

 

studiebesök hållbarhet
Studiebesök vid Mälarenergis anläggning Block 6. Här energiåtervinner vi avfall och producerar värme och el.

– Våra internationella besökare är ofta mycket intresserade av vår anläggning för kraftvärme och energiåtervinning av avfall. De vill se hur vi arbetar, inspireras och se över möjligheterna att bygga samma typ av anläggning i sina egna länder. De flesta besöken är dock från Sverige. En grupp som ökat är yrkeshögskolor vilket vi tycker är positivt med tanke på vårt behov av teknisk kompetens, säger Kent-Ove Nerén ansvarig för studiebesöken på Mälarenergi.

Snart kan fiskarna vandra upp för Svartån

Mälarenergis hållbarhetsredovisning är årets bästa!