Avloppsslam

Avlopsslam i bassäng.

Slammet samlas i bassänger där det står i ett år för stabilisering innan det används på åkrarna.