Vad är det som händer på elmarknaden?

Elnät vinter

Det har nog inte undgått någon att elpriserna är ovanligt höga just nu. Men vad beror det på egentligen och hur hänger allt ihop på elmarknaden? Vår portföljförvaltare Oskar Hellsing förklarar.

Så fungerar elmarknaden

Elmarknaden är uppdelad i en fysisk och en finansiell marknad som styr elpriserna – både på kort och på lång sikt.

Utbud och efterfrågan styr det rörliga elpriset på kort sikt

Den fysiska elmarknaden går ut på att elsystemet måste vara i balans varje minut – dvs lika mycket el som används måste också tillverkas. Det är myndigheten Svenska Kraftnäts uppdrag att se till att denna balans fungerar. Varje timme dygnet runt matchas utbud och efterfrågan på en gemensam europeisk el-auktion. Slutpriset påverkas av vad det kostar att tillverka el från olika energikällor. Förnybar el från vind, vatten och sol har väsentligt lägre rörliga kostnader än tex kolkraft och andra fossila energislag. Det rörliga elpriset (spotpriset) blir det samma som priset för den dyraste el som måste produceras för att klara efterfrågan.

– Spotpriset är det pris du som kund får betala, om du har ett rörligt elavtal. Det är även det pris som media ofta pratar om. Vind- och vattenkraft har låga rörliga kostnader och får alltid de första buden i el-auktionen. Men om elen från dessa energikällor inte täcker behovet av el fortsätter auktionen med de dyrare energislagen – och elpriset blir högre, förklarar Oskar.

Oskar Hellsing
Oskar Hellsing

På den finansiella elmarknaden säkras elpriset på lång sikt

För att hantera de risker som uppkommer på spotmarknaden finns den finansiella elmarknaden. Här handlar man terminer (dvs priser i framtiden) för att hantera risker för både elproducenter och elhandlare.

– En anledning till att den finansiella elmarknaden finns är att vi elhandlare behöver säkra de fastprisavtal som vi erbjuder till dig som kund. Vid investeringar i nya elproduktionsanläggningar bidrar även den finansiella marknaden till en större säkerhet kring vilken avkastning investeringen kan komma att ge, berättar Oskar.

Varför är elpriserna så höga just nu?

Att vi har pristoppar är inget unikt. Det uppkommer med jämna mellanrum, även om vi just nu ser rekordhöga priser. Pristoppar brukar uppkomma exempelvis kalla vintrar, vid torka, vid kärnkraftsproblem eller som nu när gaspriserna är höga. Det är många olika faktorer som påverkar elpriset. Just nu påverkar dessa mest:

  • Ett torrt år med lite blåst har lett till att vatten- och vindkraft inte har levererat på normala nivåer. Det innebär att vi i Norden till större del än vanligt harvarit påverkade av elpriserna i Europa.
  • Priset på gas, kol och utsläppsrätter har skenat vilket gör att elpriset från dessa källor – som utgör en stor del av Europas elproduktion – har ökat kraftigt. Just nu räcker inte elen från förnybara källor för att täcka efterfrågan i Norden. Därför är vi påverkade av elproduktion från fossilkraft i Europa. Det är främst i södra Sverige som priserna är som högst, men vi ser även höga priser i övriga Sverige.
  • Avvecklingen av kärnkraft som har skett de senaste åren bidrar till att utbudet av el har minskat i södra Sverige. Kärnkraften har ersatts med förnybar el, främst från vindkraft i norra Sverige. Men eftersom elnätet är utformat utifrån hur elproduktionen såg ut tidigare – med vattenkraft i norr och kärnkraft i söder – har det nu skapats överföringsproblem i näten. Det finns risk för överbelastning, vilket gör att Svenska Kraftnät måste begränsa kapaciteten i näten och det leder till att vi måste importera ännu mer el från Europa.

När kommer elpriset att gå ner?

Det är främst det rörliga priset på spotmarknaden som är högt just nu, dvs priset i närtid. Utifrån dagens elmarknad ser det ut som att det höga elpriset kommer att kvarstå under vintern, men sedan finns det stora möjligheter att det går ner till mer normala nivåer igen.

Flera av orsakerna till de höga priserna är tillfälliga. Men spotprisrekordet har redan slagits flera gånger, och det finns en risk att priserna ökar ytterligare om vintern blir ännu kallare. Den generella utvecklingen på elmarknaden spelar också in i elprisutvecklingen. I och med utfasningen av kol- och kärnkraft blir vi mer och mer väderberoende vilket gör elsystemet mer sårbart – i alla fall temporärt. Vi kommer att kunna producera mer el i framtiden, men elpriset kommer att variera mer. 2020 hade vi till exempel de lägsta elpriserna sedan avregleringen av elmarknaden 1996, och nu inte ens ett år senare, ser vi de högsta elpriserna någonsin. Den här trenden kommer troligtvis att fortsätta och det finns risk att den eskalerar ytterligare.

Hur kan jag som kund påverka min elkostnad?

Elkostnaden som du ser på din elräkning består av flera olika delar: elnät, elhandel, skatter och avgifter. Ett normalår utgör elhandelskostnaden cirka 30 procent av din totala elkostnad. Det innebär att en procentuell ökning av elhandelskostnaden inte innebär att din totala elräkning ökar med samma procentsats. Elhandelskostnaden är den del av din elkostnad som du kan påverka – och mer varierande priser ställer högre krav på dig som kund att välja det elavtal som passar dig bäst.

Oskar tipsar om hur du kan tänka när du ska välja mellan fast och rörligt elavtal:

– En bra grundregel när du ska välja elavtal är att se till din egen ekonomi. Fundera på hur stora variationer i elpriset skulle påverka dig, och hur du ställer dig till det. Om du kan hantera att kostnaden går upp och ner kan det vara bra med ett rörligt avtal. Men om du vill ha koll på vad du betalar och vill ha ett fast elpris  så är ett fastprisavtal det som ligger närmast till hands. Men tänk också på att om du binder ditt elavtal när elpriserna är höga, så får du betala det priset under hela avtalstiden, även om elpriserna skulle gå ner.

Förvaltad elfond – ett elavtal där du inte behöver välja mellan rörligt eller fast pris

Känner du dig osäker på om du ska välja rörligt eller fast elavtal? Då har vi en fond som kan passa dig! Förvaltad Elfond är ett elavtal där elpriset förvaltas av våra egna elhandelsexperter. Våra experter jobbar aktivt med elfonden dvs de köper och säljer el på den finansiella elmarknaden när elpriserna är attraktiva – allt för att ge dig som kund ett bra och stabilt pris över tid. Med Förvaltad elfond har du ingen bindningstid och bara tre månaders uppsägningstid.

Läs mer om våra andra schyssta elavtal, våra elpriser och vad dina elkostnader består av.