Bergrum ger möjlighet att skapa mer el utan nya kraftverk

Bergrummet i Västerås

I Västerås bygger vi på Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett bergrum. Att kunna lagra varmvatten kommer möjliggöra en ökad elproduktion, utan att bygga ett nytt kraftverk.

– Det här är ett billigt sätt att förbättra elsystemet, säger vice vd Magnus Eriksson.

Bergrummet ska lagra varmvatten

Under 80-talet användes bergrummet som beredskapslager för olja. Sedan dess har det bara stått – fram tills nu. Nu pågår sanering av oljeresterna i bergrummet. När saneringen är klar kommer bergrummet att fungera som en ackumulatortank – en slags termos – som lagrar varmvatten för fjärrvärme. Totalt kommer 300 000 kubikmeter varmvatten att kunna lagras. Att kunna lagra varmvatten för fjärrvärme istället för att behöva producera den samtidigt som den ska användas innebär att kraftvärmeverket kan öka sin elproduktion.

Här kan du läsa om när vi senast installerad en ackumulatortank 2018

Mer el utan fler kraftverk

Hur lagring av varmvatten kan generera en högre elproduktion förklaras av att kraftvärmeverket i Västerås producerar både fjärrvärme och el samtidigt. Beroende på hur kallt det är ställs proportionerna mellan fjärrvärme- och elproduktion in. Vid kallt väder tillverkas mer värme än el och är vid varmt väder så produceras mer el än mindre värme. På så vis kan det lagrade varmvattnet användas i fjärrvärmesystemet under kalla dagar och frigöra mer utrymme för elproduktion när den behövs som mest. Vid maximal produktion kan kraftvärmeverket producera 155 MW – det motsvarar effekten från 200 vindkraftverk en normalblåsig dag.

– Vi kommer kunna leverera mycket mer el de dagar då det är kallt och brist på el. Det är viktigt för Västerås, men det gör också stor nytta för hela elsystemet i Sverige, säger Carin Lidman kommunalråd (S) Västerås stad och ordförande Mälarenergi.

Här kan du läsa om hur fjärrvärme avlastar elnätet

Bergrum – en förutsättning för företagsetablering

I Västerås, och i många andra städer runt om i Sverige har man utmaningar med kablar, kraftnät och överföringskapacitet för att kunna fortsätta företagsetableringen. Det system som finns uppfyller inte dagens behov. Att systemet inne uppfyller dagens krav och att Svenska kraftnät inte planerar att bygga ut förens 2030 innebär att man nu börjar leta efter andra lösningar, där bergrum är en av lösningarna.

– Vi kan inte vänta till 2030, de vill bygga ut nu – och vi har flera andra företag som står i kö och vill etablera sig, säger Carin Lidman.

Här kan du läsa SVTs nyhet om hur bergrummet kan säkra elförsörjningen i Västerås

Fler bergrum kan frigöra elproduktion som motsvarar två kärnkraftverk

Under den mest belastade timmen 2020 användes endast 32 procent av Sveriges kraftvärmeverks elproduktion, enligt Svenska kraftnät. Genom att vässa systemet kan elproduktion som motsvarar två kärnkraftsreaktorer frigöras, menar Energiföretagen.

– Det är 100 gånger billigare att lagra varmvatten än att lagra el. Och att bygga fler termostankar är ett snabbare och mer prisvärt sätt att få mer elproduktion än att till exempel bygga nya kärnkraftverk, säger Lina Enskog Broman fjärrvärmeansvarig på branschorganisationen Energiföretagen.

Här kan du läsa och se SVTs reportage om bergrummet