Mälarenergis personal

Personalen står i en hjärtformation.