Ett gott arbetsgivarerbjudande allt viktigare i konkurrensen om arbetskraft

I dag har Mälarenergi föreläst hos employer branding-företaget Universum. Titeln för seminariet var ”Skulle du orientera utan karta och kompass” och fokus låg på varför det är viktigt att arbeta med sitt företags arbetsgivarerbjudande, eller EVP: Employer Value Proposition som det också kallas.

Mälarenergi lyfts som ett gott exempel

Vårt arbete med att ta fram Mälarenergis arbetsgivarerbjudande har flera gånger uppmärksammats och lyfts som ett gott exempel på hur organisationer och företag kan arbeta med sitt erbjudande som arbetsgivare. På seminariet deltog en rad personer från olika organisationer och företag bland annat; H&M, Södertälje Kommun, ÅF, CGI och FMV (försvarsmaktens materielverk) med varierande yrkesroller, framförallt var det representanter från HR då det oftast är där som employer branding hör hemma organisationsmässigt.

Ett bra arbetsgivarerbjudande och vägen dit

Presentationen på seminariet fokuserade på två huvudområden. Dels på varför det är viktigt att ha ett arbetsgivarerbjudande, dels på hur vår process har sett ut från det att projektet startade fram till det läge vi står idag där vi kommer att påbörja arbetet med implementering. Vill du läsa mer och fördjupa dig i innehållet på presentationen kan du läsa en summering här.

Mälarenergi tar plats i framtidens samhälle

Det var fantastiskt kul att få komma ut och berätta om en av de många bra saker vi gör på Mälarenergi. Arbetet med vårt arbetsgivarerbjudande ingår i ett större utvecklingsprojekt där Mälarenergi valt ut strategiska områden som vi arbetar aktivt med. Utvecklingsarbetet ska skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Mälarenergi och kundnytta i framtidens samhälle. Detta är oavsett om det handlar om att se till att vi har tillgång till rätt kompetens eller att se till att vi kan förse våra kunder med basleveranser som el, vatten och värme eller klimatkollade erbjudanden.