Bättrebruk gör att vi når klimatmålen

Att göra el och värme av sopor som inte går att återbruka på något annat sätt är resurseffektivt.

Bättrebruk handlar om att ta hand om någonting som fyllt sin funktion och ge det ett nytt, bättre liv. Ett exempel på bättrebruk är hur vi på Mälarenergi gör värme och el av ditt restavfall.

Bättrebruk gör att Västerås stad når klimatmål

Genom att ställa om till förnybara och återvunna bränslen har vi hjälpt våra ägare – Västerås stad, att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Tittar vi på enbart Mälarenergis påverkan så nådde vi  det målet redan 2014. Västerås stads klimatmål finns att läsa här: Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020

Avfallet som Mälarenergi energiåtervinner kommer från privatpersoner, företag, skolor och industrier här i Västerås och i Sverige, dels ifrån de gröna tunnorna för Restavfall och dels från material från återbruken som saknar annan avsättning. Men vi tar också emot avfall från andra länder i Europa.

Bättrebruk i en miljösäker anläggning

Sverige ligger i framkant när det gäller energiåtervinning då vi har effektiva och miljösäkra anläggningar. På många håll i Europa har man inte kommit lika långt och där är det enda alternativet att lägga avfallet på deponi med risk för att miljöfarliga ämnen läcker ut till mark och luft. Många länder ta hand om med sitt avfall på ett miljösäkert sätt och köper därför den tjänsten av oss. Många kommer också hit på studiebesök för att lära sig mer om hur vi bättrebrukar – dvs gör el och värme av något som annars skulle lagts på hög.