Se filmen – Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion

Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion. Fossilfri

På 20 år har Mälarenergi gått från att vara fossilberoende till att vara helt oberoende av fossila bränslen i produktionen av el och fjärrvärme. Vi har gjort en bränsleresa från olja till kol, från kol till biobränsle, från biobränsle till avfall och nästa steg är återvunnet trä år 2020. 

Så fungerar fjärrvärme.

Vi kallar det bättrebruk.


Läs mer om Mälarenergis resa mot en fossilfri energiproduktion:

Beslut om nytt block ger fossilfri fjärrvärme och el 2020