Hur ser beredskapen ut vid en krissituation?

Är du förberedd för en kris i samhället?

Vatten, mat, el och värme. Vad händer om de vanliga distributions­vägarna blir utslagna? Det är frågor vi alla måste tänka igenom, både som privatpersoner och på olika nivåer i samhället. 8-14 maj ordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en krisberedskapsvecka. Mälarenergi, Mimer, Västerås stad samt Mälardalens Brand- och Räddningsförbund hör till de lokala aktörer som deltar i arrangemangen.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att se över alla distributionsnät – el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp. Elnätet har blivit robustare i takt med att luftledningar har grävts ner i marken. Men baksidan av att leveranserna blir allt säkrare är att vi alla invaggas i en trygghet som gör beredskapen för krislägen otillräcklig.

– Man tar mycket för givet. Om vi inte kan leverera vatten och el i samhället måste det finnas beredskap i hemmen. Det är viktigt att tänka igenom vad man är mest beroende av. De flesta skulle kanske säga elen. Men vatten och värme är också viktigt. Vad som är mest sårbart beror mycket på årstiden samt hur och var man bor, säger Jocke Höök, pressansvarig på Mälarenergi.

Störningsinformation direkt i telefonen

En bra början för att bli informerad om planerade och pågående störningar är att skaffa störningsinformation till telefonen från Mälarenergi. Via ett sms eller mejl får du veta att en störning uppstått i leveran­s­en av vatten, värme eller el och när den beräknas vara åtgärdad. Tjänsten är helt kostnadsfri och du beställer den via Mina Sidor på Mälarenergis hemsida.

Vatten är viktigt

Inom Mälarenergi finns en beredskap med separata krisorganisationer för att kunna möta situationer som är större än vardagsincidenter.

Att säkra tillgången på vatten är en central uppgift. När det gäller dricksvatten har Västerås ett bra utgångsläge, eftersom för­sörjningen kommer från Mälaren. Men om något skulle hota tillgången har Västerås stad tillsammans med Mälarenergi tagit fram en nödvattenförsörjningsplan.

Det finns även ett avtal om samarbete med Surahammars kommun om någon av kommunerna skulle få problem.
Men just vad gäller vatten behöver inte en kris handla om att distributionsvägar slås ut. Skulle Mälaren bli allvarligt föro­renad och vattnet otjänligt kan det ta lång tid att få bukt med problemet.

Alla måste förbereda sig

I händelse av krissituationer måste alltså beredskap finnas på olika nivåer i samhället, från privata hushåll till elbolag, bostadsbolag, kommuner och andra institutioner.

En kommun måste i krislägen koncentrera sina resurser på att hjälpa de svagaste invånarna i första hand. Därför är det oerhört viktigt att alla som kan klara sig på egen hand förbereder sig för det, menar Johan Ahlström, riskingenjör på Västerås stad.

– Alla bör prata igenom hemma vad som behövs och göra upp en egen liten krisplan. Vad gör vi om strömmen går? Har vi vatten? Har vi något att hämta vatten i om Mälar­energi sätter ut nödvattentankar? Hur klarar vi värmen? Har vi nödvändig medicin hemma om transporterna upphör att fungera, säger Johan Ahlström.

Hans viktigaste råd är; se till att det finns extra vatten, mat för några dagar, att man klarar att hålla värmen och att man har en batteri­radio eller vevradio.

Kommunens trygghetspunkter

Det finns en hel del information om krisberedskap på kommunens hemsida, men Johan Ahlström är bekymrad över att så få tar del av den.

– 99 procent av invånarna känner nog inte till våra trygghetspunkter, säger han. Det han syftar på är 18 platser i Västerås där invånare i händelse av krisläge kan erbjudas mat, värme, lokaler, information och allmänt stöd. Om det är problem att ringa 112 ska det gå att göra från trygghetspunkterna.

Träffa oss på Erikslund

Hela vecka 19 finns vi vid informationsdisken på Erikslunds shoppingcenter tillsammans med Västerås Stad, Länsstyrelsen och Frivilliga Resursgruppen: Vardagar: kl 16.00-19.00 Lör – sön: kl 11.00-16.00.

Här kan du läsa mer om krisberedskap: www.dinsakerhet.se och www.krisinformation.se