Början till slutet för kol

Mälarenergis kraftvärmeverk.

Mälarenergis styrelse har beslutat att stänga Panna 4 – en av de äldre pannorna på Kraftvärmeverket i Västerås.

– Jag är stolt över att vi vågar gå framåt och stolt över Mälarenergis personal som gjort jobbet som tagit oss hit. Alla de som vårdat och driftat Panna 4 ska också vara stolta. Kraftvärme med Panna 4 har varit en fantastisk lösning för sin tid, säger Niklas Gunnar som är affärsområdeschef för Värme inom Mälarenergi.

Kraftvärmeverket i Västerås byggdes 1963 och eldades då med olja. Panna 4 driftsattes 1973 när det var oljekris i världen och man behövde nya bränslen som tallbecksolja och kol. Nu har Mälarenergis styrelse tagit ett formellt beslut om att stänga ned pannan. Ett beslut som är helt självklart och historiskt, då målet är att enbart använda återvunna och förnybara bränslen i energiproduktionen år 2020. Att stänga Panna 4 är början till slutet för kol i Mälarenergis produktion och stängningen kommer att firas med en officiell ceremoni senare under året.

Mälarenergis mest ambitiösa mål någonsin

För att klara det ambitiösa målet att enbart använda förnybara och återvunna bränslen i energiproduktionen med  år 2020, bygger vi ett nytt kraftvärmeblock som ska eldas med träavfall. I och med det säkrar vi också infraservicen till fjärrvärmekunderna i Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna och Kolbäck för en lång tid framöver. År 2020 kommer vi ha lämnat kol och olja bakom oss för gott.

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Principskiss som visar vart Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning - Block 7 är tänkt att placeras.
Principskiss som visar var Mälarenergis nya kraftvärmeanläggning – Block 7 är tänkt att placeras. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.