Nya västeråsare bjuds in till boskolan Bo i Västerås

Guider och besökare i boskolan Bo i Västerås fikar tillsammans.

De samhällsnyttiga företagen Mälarenergi, VafabMiljö och Mimer, som de flesta kommer i kontakt med när man bosätter sig i Västerås, bjuder tillsammans in till det gemensamma projektet Bo i Västerås. Vuxna SFI-elever får, i en hemlik miljö med kök, badrum, tvättstuga, vardagsrum och miljöbod, praktiska råd om hur det fungerar i våra boenden här i Sverige.

Hur betalar man hyran? Vad är ett elavtal? Hur ska man sortera i miljöboden? Hur fungerar tvättstugan? Det är många praktiska frågor man ställs inför som nyanländ i ett nytt land med ny kultur. Inte minst allt som rör boendet. Därför har Mälarenergi tillsammans med Mimer och VafabMiljö startat Bo i Västerås där man inrett några typiska rum som finns i ett boende.

Studiebesöket inleds med att de tre företagen berättar om sina olika verksamheter. Sedan delas klassen in i mindre grupper för mer praktisk information i de olika rummen.

Initiativ från Mälarenergi

Bo i Västerås blev en succé direkt hos SFI-elever som lär sig svenska. Initiativet kom från Camilla Hadarsson, kommunikatör på Mälar­energi, som ofta tagit emot SFI-klasser på studiebesök på de olika anläggningarna.

– Vi kände att vi inte alltid nådde fram så vi ville hitta ett mer verklighetsnära och praktiskt sätt att berätta om våra ansvarsom­råd­en. Sedan många år har vi haft sam­arbete med VafabMiljö och Mimer, och där gick tankarna åt samma håll. När Västerås stad fick statliga medel till samhällsinformation för nyanlända så ansökte vi om pengar för att inreda vår gamla rörverkstad som stod tom, till en hemlik miljö.

Tvättstugor och miljöbodar

Efter samtal med personal ute i bostads­områdena, som träffar nyanlända, sökte Mimer samtidigt pengar till en slags boskola. Här kan frågor som hyreslagen, grannsämja, trygghet och brand tas upp.

– Våra kvartersvärdar har god kunskap om problem som kan uppstå i bostäder och tvättstugor och vet att det finns mycket som kan skapa konflikter. Därför tyckte vi det här var en bra lösning, berättar Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef hos Mimer. Nu kan vi tillsammans prata om centrala boendefrågor vid ett och samma tillfälle, något som uppskattas av deltagarna.

Mimer har Miljöbodar i bostadskvarteren, och där behövs mycket information från VafabMiljö om sortering och andra miljöfrågor.

– Vi har arbetat med skolinformation i 30 år, berättar Kaj Wallin, informatör hos Vafab­Miljö. Under många år har vi pratat med Mälarenergi och Mimer om att göra något tillsammans, vi jobbar ju nära varandra och är mycket ute och informerar om våra verksamheter. Nu har vi hittat en fungerande och pedagogisk produkt som vi är nöjda med. Vi har samlat allt under ett tak tillsammans med Mälarenergi och Mimer, ett mycket bra koncept där vi träffar grupperna tillsammans.

 SFI-elever lär sig i hemlik miljö

Västerås stad kopplade helt enkelt samman företagen och projektet Bo i Västerås fick anslag till att inreda lägenheten i den gamla rörverkstaden. Nu finns här kök, vardagsrum, toalett, tvättstuga och miljöbod. SFI-eleverna som gör studiebesök får en praktisk och jordnära information som förenklar vardagen i Västerås.

Studiebesöken genomförs på svenska, eleverna är inte nybörjare, men ibland upp­står språkförbistringar. Då finns personal hos Mimer med flera olika modersmål som kan rycka in och tolka.

Läraren Lars Persson  från Frimanska skolan tycker att Bo i Västerås ger eleverna möjlighet att få prata med fackmänniskor om konkreta saker i en avslappnad miljö. Här får de tips om vart de ska vända sig med sina frågor, det är en stor hjälp på vägen in i Sverige.

– Min senaste klass var väl förberedd innan vi gjorde studiebesöket, berättar Marie-Anne Kjellin från Lernia, och efter besöket jobbade vi vidare med frågorna i form av grupparbete. Vi har många elever som är akademiker, så allt var inte obekant för dem, men det är alltid både nyttigt och kul att komma ut på studiebesök. Jättebra för eleverna förstås, men också för oss lärare som lär oss nya saker.

Bo i Västerås viktig del i Skolverkets kursplan

Enligt Skolverket ska SFI-eleverna ges möjlighet till studiebesök i samhällsliv, vardagsliv och yrkesliv.

– Vår undervisning är kopplad till egna erfarenheter och elevernas vardag. Vi gjorde ett studiebesök under en vecka med miljötema, och de elever som inte kunde vara med fick undervisning av sina klasskamrater efteråt. Diskussionerna i klassrummet kring skillnaderna mellan Sverige och de olika hemländerna blev mycket uppskattade, och är självklart mycket bra för språkinlärningen. Det är en avslappnad stämning när vi är i Bo i Västerås och eleverna har många kommentarer och frågor. Här får de också träffa yrkesverksamma från andra länder som blir förebilder för eleverna, säger Marie-Anne.