Mälarenergi först att certifieras för Schysst elhandel

Mälarenergi är certifierade för Schysst elhandel av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Mälarenergi är nu certifierade som ett Schysst elhandelsföretag. Schysst elhandel är en certifiering som ska göra att kunden kan känna sig trygg med och lita på sitt elhandelsföretag. En garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel med tydliga avtal och villkor.

Schysst elhandel – en certifiering som ska öka förtroendet för branschen

Det är branschorganisationen Energiföretagen Sverige som har instiftat certifieringen Schysst elhandel. Energibranschen har sedan tidigare riktlinjer för hur det ska gå till att teckna elavtal. Men den här certifieringen ställer högre krav och ska göra det lättare för kunden att välja en trygg och pålitlig elleverantör.

Eva Söderberg är Affärsområdeschef för Elhandel hos Mälarenergi.

– Certifieringen är ett kvitto på att vi är ärliga och öppna mot våra kunder och att kunderna kan känna sig trygga med oss. Att vi tillsammans med två andra elhandelsföretag är först ut är ett bevis på att vi driver branschen framåt. Vi vill gärna vara en förebild för andra, säger Eva Söderberg som är Affärsområdeschef för Elhandel hos Mälarenergi.

Certifieringen innebär att Mälarenergi är tydliga i avtal och villkor mot sina kunder och vi inte ingår avtal med människor som visar tecken på att inte förstå innebörden av avtalet. Vi upplyser om vilka rättigheter kunden har och ger tydlig och rätt information om priser. Symbolen för Schysst elhandel är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel där trygghet i avtal och villkor är av största vikt.

Certifieringen sker av ett oberoende företag

Det är det oberoende och ackrediterade certifieringsföretaget DNVGL som på uppdrag av Energiföretagen Sverige har tagit fram certifieringen. Kriterierna är framtagna tillsammans med bland annat Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen. DNVGL ansvarar för årliga revisioner och listan över certifierade företag kommer att publiceras på DNVGLs och Energiföretagen Sveriges webbplatser.

16 kundlöften för att få certifikatet Schysst elhandel