Därför kan solenergi vara rätt för dig

Intresset för solenergi ökar. Tekniken går framåt och kostnaderna sjunker. Mälarenergi erbjuder tre standardpaket och självklart kan du bli mikroproducent och sälja tillbaka överskotts elen.

Intresset för solel ökar. Tekniken går framåt och kostnaderna sjunker. De senaste fyra åren har antalet installationer av solceller fördubblats varje år. Varför då, och kan solenergi vara värt att satsa på?

Det är framför allt av två skäl man brukar välja solceller; miljö och långsiktig besparing. Med egna solpaneler på taket producerar man ren el som minimerar påverkan på miljön och klimatet.  Hur lång tid det tar att räkna hem en satsning på ett solcellspaket ekonomiskt beror på en rad olika faktorer. Anläggningens inköpspris förstås, men också eventuella bidrag och elprisutvecklingen. Solceller på en vanlig villa brukar ha en återbetalningstid på 8 till 15 år.

Solenergi med minimala driftskostnader

Att installera solceller innebär  att man får ett robust system, där det som kostar är installationen. När systemet väl är på plats är driftkostnaderna minimala. Själva bränslet, solen, är ju gratis. Det gäller förstås vind och vatten också, men där är underhållskostnaderna högre än för solel. Solceller innehåller inte några rörliga delar och därför blir det heller inte mycket slitage eller delar som kan gå sönder. Och rengöring sker ofta automatiskt med regnets hjälp. Den känsligaste delen är växelriktaren som kan behöva bytas efter 15 år.

Böjbara solceller – eller sådana som ryms på ett hårstrå

Böjbara och i vissa fall transparenta solceller utvecklas nu och när de kommer ut på marknaden ökar möjligheterna att integrera solceller i byggnader. Att använda nanoteknik för att utveckla billigare och effektivare solceller är ett annat spännande forskningsområde. Vid Lunds universitet har forskare kommit långt med att framställa nanotrådar som kan masstillverkas på ett billigt och effektivt sätt. Det är trådar så tunna att en miljon får plats i ett vanligt hårstrå. Den tekniken öppnar möjligheter att skapa mycket effektiva solceller i plast. Traditionella solpaneler består framför allt av kisel som är dyrt och energikrävande att framställa.

Mälarenergi har sålt solcellspaket i tre år nu och försäljningen ökar

Mälarenergi erbjuder tre standardpaket, men det går givetvis även att skräddarsy efter behov. I de solcellspaket Mälarenergi säljer ingår alltid montering och installation. Tittar man på efterfrågan har intresset för solenergi ökat markant sista åren, trots att elpriset varit lågt. Privatpersoner som investerar i ett solcellspaket har möjlighet att få ett investeringsstöd från Energimyndigheten på max 30 procent av kostnaden. Alternativt kan man söka ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation.

Solenergi. I appen kan du se hur mycket varje solpanel producerar för tillfället, dag, månad, år och totalt.
I appen kan du se hur mycket varje solpanel producerar för tillfället, dag, månad, år och totalt.

 

Mikroproduktion – sälj tillbaka överskottselen

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. Vissa elproducenter uppfyller kraven att bli så kallade microproducenter, vilket innebär att man slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren, till exempel Mälarenergi. Med mikroproduktion avses inmatning av energi på elnätet som inte kräver en större mätarsäkring än 63 Ampere och har en effekt av högst 43,5 kilowatt. De solcellspaket som är vanligast hos villaägarna ligger på 2–5 kilowatt, men Mälarenergi erbjuder även större solcellsanläggningar.

Sommartid kanske en mikroproducent producerar mer solenergi än det hushållet gör av med. Då kan man låta överskottet gå tillbaka in i elnätet, och teckna ett avtal om nettodebitering med Mälarenergi Elhandel. Det innebär att den el ni producerar har samma värde som den ni använder. Pengarna sparas som ett tillgodo som ni kan använda de månader när solen inte skiner lika mycket.