Markvärme ger säkrare och snöfria gator i Västerås

I Västerås gör markvärme att stora områden är helt snö- och isfria under vintern.

Omkring 200 000 kvadratmeter gator och torg hålls is- och snöfria under vintern med hjälp av markvärme från Mälarenergis kraftvärmeverk.

Det är bekvämt för oss som promenerar, men det minskar även risker i trafiken där halkan skulle vara direkt farlig. Isfria gator, promenad- och cykelstråk gör det också enklare att ta sig fram med exempelvis cykel, rullator, barnvagn och rullstol. Markvärmen finns inte bara i city utan även på andra platser i staden.

Västerås är en fjärrvärmestad

Västerås var tidigt ute med att producera fjärrvärme. Bara Karlstad var före. 1954 kopplade vi på den första kunden på fjärrvärmenätet och nu värms hela 98 % av alla fastigheter i Västerås centralort upp med fjärrvärme. I över 60 år har Mälarenergi värmt hem och lokaler i regionen, en uppvärmning du kan lita på. Ända sedan starten har fjärrvärmen ständigt utvecklats och förfinats till att idag vara den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige.  Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås levererar också fjärrvärme till fastigheter i Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna och Surahammar.  I samma anläggning producerar vi även markvärme, fjärrkyla och el. Mälarenergi producerar också fjärrvärme i Kungsör. De första 60 kvadratmetrarna markvärme installerades på prov vintern 1960 – 61.

Markvärme prioriterat i city och  på vältrafikerade gator

Markvärmen fungerar oavsett hur många minusgrader det är i luften. Snöar det höjer vi temperaturen så att snön inte hinner bli till is. Markvärmen minskar även kostnaderna för snöröjning. Vältrafikerade gator är prioriterade och platser där ishalka är extra besvärlig eller farlig.  Några prioriterade områden i Västerås är bland annat backen längs Fryxellska skolan upp mot Oxbackens centrum. Det skulle vara svårt för bussar och annan trafik att ta sig upp för backen om den var täckt av is. Det skulle även vara farligt att ta sig nedför då det finns rödljus och övergångsställen i slutet av backen. Även branta backar på Kronvägen och Hammarby Stadshage har markvärme för att vara säkrare. Till denna vinter har även Öster Mälarstrand fått markvärme och vi har utökat ytan på Bäckby centrum.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är lättskött och låga driftkostnader gör den till en prisvärd uppvärmningsform. Att den dessutom är pålitlig och klimatsmart gör att många väljer fjärrvärme. Under 2016 valde rekordmånga fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet i Västerås och det är vi jätteglada för. Mälarenergi är ett kommunalt bolag, ägt av alla som bor och verkar i kommunen. För dig som kund innebär det en trygghet i hur priset på fjärrvärmen sätts. Nivån på fjärrvärmepriset ska enligt våra ägardirektiv vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige. Fjärrvärmepriset sätts dessutom genom dialog i Prisdialogen där du som kund är representerad genom din intresseorganisation. På det viset får kunderna en förutsägbar och rimlig prisutveckling och vi kan fortsatt vara en attraktiv och konkurrenskraftig energileverantör.