Viva Barcelona! En rapport från världskongressen Smart City

Mälarenergi medverkar på Smart City expo world congress i Barcelona för att prata om vårt arbete med den Smarta Staden.

Mälarenergi var på plats när Smart City expo world congress hölls i Barcelona den 13 – 15 november. På den enorma mässan fanns utställare från 146 länder som alla ville visa att de ligger längst fram i racet om den Smarta Staden.

Henrik Wickström och Fredrik Edlund, från Mälarenergis strategiska projekt Värdeskapande Digitalisering, var där för att sondera vad som händer i andra branscher och för att se hur andra städer arbetar med digitala initiativ kring smarta städer.

– Första intrycket var hur enormt stor mässan är. Själva byggnadskomplexet är totalt 240 000 m² och under mässdagarna tog man emot 21 331 registrerade besökare, säger Fredrik och Henrik.

Mälarenergi besökte Smart City expo world congress för att se hur andra arbetar med den Smarta Staden.

Vad är den Smarta Staden?

En stad är smart om man integrerat använder digitaliseringen för att hantera och styra staden effektivt genom samhällsviktiga funktioner som transport, kommunikation, energi, vatten, avfallshantering, polis och räddningstjänst, skolor, sjukhus osv. Syftet med en Smart Stad är att höja kvaliteten, prestandan och interaktiviteten för att minska kostnaderna och resursförbrukningen samt öka kontakten mellan medborgare och kommun.

Mälarenergi – enda nordiska energibolag på plats

Mälarenergi var inbjudna genom en nordisk delegation som stod för en egen monter. I delegationen deltog 450 personer med representanter från flera större nordiska städer samt olika organisationer med intresse i utvecklingen av Smarta Städer. Noterbart är att vi var det enda energibolaget i delegationen. Mässan var uppdelad i 5 huvudspår: Digital transformation, Urban Environment, Mobility, Governance & Finance samt Inclusion & Sharing Cities.

Mälarenergi ligger i framkant

Vi kan konstatera att Mälarenergi ligger i framkant när det kommer till våra ambitioner kring infraservice och vara en del av framtidens samhälle.

Mälarenergi fick stor uppmärksamhet i programmet Microsoft CityNext Intelligent Cities Forum under rubriken Take the collaborative route to success.  Henrik Wickström beskrev värdet av att samarbeta tillsammans med ABB och Microsoft samt vår gemensamma väg framåt.

– Det kändes ganska mäktigt när Microsofts chef för CityNext, Connected Infrastructure och Global Business Development kom fram och berömde oss på Mälarenergi för att vi visar vägen för andra energibolag och hur de ska positionera sig i framtidens samhälle, säger Henrik.

Mälarenergis representanter Fredrik Edlund och Henrik Wickström i ABBs monter på Smart City expo world congress i Barcelona. ABB beskriver hur de tillsammans med Mälarenergi arbetar för den Smarta Staden.
Mälarenergis representanter Fredrik Edlund och Henrik Wickström i ABBs monter på Smart City expo world congress i Barcelona.

Öppna plattformar och samarbeten är framtiden

En insikt vi tar med oss från resan är att all utveckling i någon mening sker på en ”Smart City Open Platform” där alla, oavsett om man är leverantör eller utvecklare, kan samarbeta och ta del av varandras data. Tankarna kring detta är i stora drag väldigt lika världen över. Att plattformarna ska vara öppna råder det ingen tvekan om.

Här är några exempel:

Woonconnect : I Haag i Holland såg man det som ett måste att använda en öppen plattform i samband med kommande energiomställning. I plattformen skapas virtuella kopior av verkligheten där man kan utveckla och testa nya lösningar.

CityPossible: är ett initiativ skapat av Mastercard, där ett kluster av städer  arbetar för att dra paralleller och att samarbeta. Ska man t.ex. göra en trafiksäkerhetspilot i Baltimore så går den att applicera på flera städer i USA. Man ser även till att synkronisera de innovationscentrum som finns i städerna, för att undvika att samma sak inte uppfinns två gånger.

I Haag i Holland skapade man en expertgrupp på Facebook med ca 50 000 experter dit ”City leaders” vänder sig om man vill ha rådgivning eller hjälp med komplexa frågor.

Många föreläsare nämnde vikten av att samla kunniga människor från olika områden och Start-ups för att lösa komplexa problem. Här tror vi att det finns en väldig potential i för framtiden och exempel på det är FindersCrowd och Kaggle.

Slutsats

Framtiden bygger på samarbete. Så när vi på Mälarenergi säger ”Tillsammans mot framtiden samhälle” är vi på rätt väg! Nu kör vi!