Läkemedlet diklofenak är en miljörisk och skadar fiskarna

Läkemedlet diklofenak är en miljörisk och skadar fiskar.

Diklofenak heter läkemedlet som många använder för att lindra muskelinflammation. Det många inte vet är att ämnet är en miljörisk som kan ge njurskador hos fiskar och andra djur. Ämnet finns bland annat i Voltaren.

Sedan oktober 2018 informerar alla apotek om diklofenaks negativa miljöpåverkan, och nu går också Läkemedelskommittén ut och avråder från att använda det.

– Läkemedelstillverkarna borde ta ett större ansvar för vad som händer när preparaten kommer in i naturens kretslopp, säger Anna Lindkvist, chef för Mälarenergis avloppsrening.

En tub kan förstöra en sjö

Diklofenak finns i antiinflammatoriska och smärtstillande geler och piller som till exempel Voltaren. Ämnet är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.

Älska Mälaren

En tub Voltaren kan göra att gränsvärdet, som är max 0,1 mikrogram diklofenak per liter vatten, överskrids i en sjö. Om du ändå vill använda diflokenak, torka huden med papper och släng pappret i papperskorgen
innan du duschar. På så sätt minskar du andelen som går ut i Mälaren.

Älska Mälaren kan du läsa mer om vad som inte hör hemma i toaletten eller avloppet.

Ta hand om Mälaren

22 kommuner har Mälaren inom sina gränser och cirka 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren. Därför är det viktigt att vi tänker på hur våra handlingar påverkar Mälaren och vattnets kretslopp. Vi ska ju faktiskt dricka samma vatten om och om igen.

Så här gör vi för att få ett riktigt gott dricksvatten