BRF Västerängen installerar solpaneler från Mälarenergi

Installation av solpaneler

Nu finns solpaneler från Mälarenergi monterade på BRF Västerängen på Bäckby. BRF Västerängen är en av Västerås största bostadsrättsföreningar med 426 lägenheter. Här finns nu Västerås största takmonterade solanläggning med 2 200 solpaneler på 17 av föreningens 34 tak.

Miljö i fokus hos BRF Västerängen

BRF Västerängen har ett medvetet fokus på miljön och har funderat på att installera solpaneler under en längre tid. Det slutgiltiga beslutet fattades under den rekordvarma sommaren 2018.
– Vi har funderat på solpaneler en längre tid. Vi har en god ekonomi i föreningen och det gjorde att vi kunnat självfinansiera satsningen. Vi har även beviljats solenergibidrag från Länsstyrelsen. Det gör att satsningen ger en ren vinst redan från dag ett, säger Hans Eklundh, ordförande för BRF Västerängen.

Totalt har 2 200 solpaneler satts upp på taken. Den uppskattade elproduktionen från solpanelerna beräknas täcka ungefär halva föreningens årliga elförbrukning. Det innebär en stor besparing på sikt.
– Vi använder idag omkring 1100-1200 MWH el och kommer kunna producera omkring 540 av dem själva, säger Hans Eklundh.

Ökad miljömedvetenhet

Det ökande miljömedvetandet och möjligheterna att påverka sina energikostnader har skapat ett stort intresse för solpaneler från Mälarenergi hos såväl privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
– Vi har sett ett starkt ökat intresse under 2018. Även nu under vintern hör många kunder av sig och är intresserade av att installera solceller. Det är jättebra att så många är ute i god tid med sina förfrågningar. Det går att planera för installation av solpaneler även när det ligger snö på taken, säger Gustaf Skilje, säljare på Mälarenergi.

Installationen invigs formellt under våren. Redan nu har intresset varit stort för installationen och föreningen har tagit emot studiebesök från intresserade. Bland annat har SVT gjort ett inslag och artiklar har gjorts i bland annat VLT och Västerås Tidning.

Solpaneler från Mälarenergi hos flera stora bostadsrättsföreningar


BRF Skogåsen är en annan bostadsrättsförening i Västerås som installerat solpaneler från Mälarenergi med gott resultat. BRF Kolarhagen har en av de större solcellsanläggningarna i Västerås, som även den kommer från Mälarenergi. Mer information om solpaneler och andra energieffektiviserande åtgärder från Mälarenergi hittar du på vår webbplats.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.