2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren

Svealands godaste vatten kommer från Mälarenergi.

22 kommuner har Mälaren inom sina gränser och cirka 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren. Flera vill också nyttja Mälaren på fritiden, till fiske året om, till skridskoåkning på vintern och till bad- och båtliv på sommaren. Därför är det viktigt att vi tänker på hur våra handlingar påverkar Mälaren och vattnets kretslopp. Vi ska ju faktiskt dricka samma vatten om och om igen.

Bra rening ger resultat

Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren och ca 130 000 finns inom Mälarenergis område. Dricksvattnet renas i flera steg och har nyligen fått utmärkelsen Svelands godaste kranvatten.

– Vi har goda förutsättningar för ett bra och gott vatten. Vi arbetar ständigt för att förbättra vattenkvalitén. Nu senast installerade vi ett nytt system –  Early warning system. Systemet skickar information digitalt till kontrollrummet på Mälarenergis vattenverk så att personalen kan agera direkt om larmet går, förklarar Göran Vikergård som är avdelningschef för vattenproduktion på Mälarenergi. Vi vill ha ett robust och tryggt system som står emot alla typer av händelser.  När vattnet har gått genom hela processen och filtrerats genom åsen har man inte kunnat hitta några spår av varken humus eller läkemedel, avslutar Göran.

 

Läkemedel – giftiga för fiskar

Läkemedel innehåller ämnen som är svåra att bryta ner. Med den teknik som finns idag kan inte reningsverken ta bort läkemedel helt, några reduceras men inte alla.

– Läkemedelstillverkarna borde ta ett större ansvar för vad som händer när preparaten kommer in i naturens kretslopp, säger Anna Lindkvist chef för Mälarenergis avloppsrening. Diklofenak som bland annat finns i antiinflammatoriska och smärtstillande geler och piller, är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Därför är det viktigt vilka typer av receptfria läkemedel vi konsumenter väljer och vilka läkarna föreskriver.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan användandet av Voltaren, innehållande 580 milligram diklofenak göra att gränsvärdet på max 0,1 mikrogram diklofenak per liter vatten överskrids i en sjö. Svenskt Vatten vill därför att Läkemedelsverket ska undersöka om det går att receptbelägga miljöfarliga läkemedel med hjälp av EU-lagstiftningen. Men alla konsumenter har också ett ansvar för att lämna gamla läkemedel till apoteket och inte spola ner dem i avloppet.

 Människan behöver vatten

Du består till 50-70% av vatten – det betyder att du som bor här i regionen består till 50-70% av Mälaren, vilket är bra anledning till att vara noggrann med att inte smutsa ned Mälaren.