Elektroingenjör – Unik utbildning

Av Mälarenergi 7 april,2015 i ,

utbildning

Det finns ett ökat kompetensbehov av dig som elektroingenjör både nu och i framtiden. Därför har Mälardalens högskola i samarbete med Mälarenergi, ABB, Bombardier och Westinghouse startat en ny unik ingenjörsutbildning med inriktning mot elektroteknik. Under elektroingenjör-utbildningen kommer representanter från företagen att delta som lärare och besök på de olika företagen kommer att vara en del av undervisningen.

– Jag vill betona att det här är ett viktigt engagemang från Mälarenergis sida för att säkra det ökade behovet av ny elkraftskompetens i och med den stora utmaningen av ett ökat antal pensionsavgångar, säger Johanna Rosenlind, nätplanerare på Mälarenergi Elnät, som även kommer att ingå i lärarkåren under utbildningen.

Läs mer på www.mdh.se/elektroteknik

Mälarenergi

Mälarenergi

Mälarenergi är ett lokalt infraservicebolag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med andra samhällsbyggare utvecklar vi och tar ansvar för det samhälle vi alla delar.
Mälarenergi

Latest posts by Mälarenergi (see all)