Mälarenergi och Northvolt samarbetar för framtiden

Nu laddar Mälarenergi batterier med batterier! Batteriet i Västerås väntas sänka effekttopparna i det lokala elnätet med över 80 procent. Foto: Lasse Fredriksson

Mälarenergi och Northvolt samarbetar just nu i ett unikt projekt för att testa möjligheterna med att använda batterilager i elnätet. En av projektets möjligheter är att eliminera frågan om effektbrist kopplat till elbilsladdning, vilket är vad projektet hittills fokuserat på. Hösten 2020 invigdes Mälarenergis och Northvolts batterilager vid laddplatserna på Rocklunda i Västerås och till hösten 2021 planeras nästa del i projektet att lanseras, nämligen två stycken mobila batterilager.

El är en given del av framtiden

Samhällets omställning till fossilfritt går snabbt framåt och elen och elnätet har fått stor betydelse. Några av de största och snabbaste stegen mot elektrifieringen av samhället sker inom transportsektorn, och särskilt inom personbilskategorin. Där har projektet hittills lagt stort fokus.

Expansionen av elbilar och elbilsladdare ställer krav på elnätet och gör att effektfrågan ofta hamnar högt upp på den politiska agendan. Dagens elnät, som är uppbyggt efter dagens toppkonsumtion, riskerar att inte räcka till då elanvändningen ökar vid samma tidpunkter under dagen. Istället för att bygga ut elnätet för högre toppkapacitet kan batteriet istället laddas upp långsamt och användas vid behov. På så vis kan batterilagren minska effekttopparna, frigöra resurser och effektivisera elnätets kapacitet dygnet runt.

Rocklunda först ut

Hösten 2020 invigde Mälarenergi och Northvolt det första batterilagret på Rocklunda i samarbete med Rocklunda Fastigheter. Batterilagret är Northvolts första publika batterilager och det första batterilagret som finns i anslutning till en laddstation för elbilar. Syftet med batterilagret på Rocklunda är att kontrollera effektuttag från elnätet vid laddning av elbilar. Utöver det kommer även batterilagret även att stötta det lokala elnätet runt laddningsstationerna. Att det blev just Rocklunda grundar sig i att området varje år tar emot över 2 miljoner besökare. Med så många besökare blir platsen perfekt att testa och validera batterilagrets effekt i elnätet.

Ett hållbart samarbete som kommer att ha effekt på framtiden

Samarbetet med Northvolt är en del i Mälarenergis hållbarhetsarbete och målsättningen är att utveckla det samhälle vi lever i och därmed bidra till en hållbar livsstil och ett hållbart Västerås. I framtiden, där vi sannolikt kommer använda mer el, kommer batterilager att spela en stor och viktig roll. Batterilager kommer kunna användas för att förstärka elnäten och för att lagra energi från förnybara energikällor som vind och sol. Därför tar Mälarenergi och Northvolt nu nästa steg mot framtiden i samarbetet och kommer under hösten 2021 installera ytterligare två stycken mobila batterilager i Västerås.

Hela projektet är ett samarbete mellan Mälarenergi och Northvolt som medfinansieras av Energimyndigheten.

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med Northvolt.

Här kan du lyssna på Peter Carlsson, VD på Northvolt, program i Sommar i P1.