Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020!

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Faunapassagen var en av fem nominerade till priset och måndags, den 15 juni, utsågs den till vinnande bidrag av Sveriges Arkitekter i Västmanland.

– Det känns roligt att ge priset till ett projekt som kanske i mångas ögon inte sticker ut med sin arkitektur men som i det här fallet är bra just därför. Ett stort ingrepp i en känslig kulturmiljö kräver en omsorgsfull gestaltning för att bli bra och det tycker vi att faunapassagen har, säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn, i ett pressmeddelande.

 

Juryns motivering till Arkitekturpriset i Västmanland 2020

 

”Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden.

I stället lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper. Med sitt blockfall, bidrar faunapassagen till en förhöjd upplevelse. En brusande symfoni av forsande vattenmassor som varierar över årstiderna.”

Följande fem byggnader var nominerade till Arkitekturpris Västmanland 2020: Faunapassagen Turbinbron, Flerbostadshuset Slätpricken på Lillåudden, Lasse Färnlöfs plats på Öster Mälarstrand, Widénska gymnasiet på Vasagatan och Studentboendet Tegnér 5. I juryn ingick Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn, Ola Wikström, arkitekt, Carl Blomqvist, landskapsarkitekt och historikern Niklas Ulfvebrand.Läs hela motiveringen på Sveriges Arkitekter Västmanlands hemsida.

 

Stor glädje över priset

 

– Vi är naturligtvis oerhört glada över att faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Faunapassagerna har en stor vikt för våra fiskars och andra vattenlevande djurs möjligheter att vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. I år är första året sedan 1891 som fiskarna kan simma förbi dammen vid Turbinhuset och vidare upp i Svartån, säger Ulf Andersson, chef för vattenkraften inom Mälarenergi.

Redan vid nomineringen till arkitekturpriset lyfte juryn fram den eleganta lösningen som förhöjer upplevelsen av faunapassagen, som är cirka 180 meter lång. Projektet visar att det går att bygga en faunapassage i stadsmiljö med intressen som rör miljö, energi och kulturmiljö i samspel. Faunapassagen är ett EU-finansierat projekt inom LIFE IP Rich Waters som bland annat genomförs i Västmanlands län. Projektet startade i juli 2018 och har varit ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi.

– Att bygga en faunapassage mitt i en så pass känslig kulturmiljö och stadsmiljö, kräver stor hänsyn till omgivningen. Vi hade en idé vi trodde på, som vi nu har förverkligat. Och detta utan att pruta på faunapassagens ekologiska funktion. Därför är vi naturligtvis väldigt stolta och glada att projektet uppmärksammas, säger Johan Lind projektledare på Mälarenergi.

Under 2019 var Mälarenergi med och byggde tre faunapassager inom EU-projektet Life IP Rich Waters. Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås har byggts av Västerås stad och Mälarenergi, inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

 

Vill du veta mer om fiskar och faunapassager?

 

Alla passagerna är vackert utformade och väl värda att besöka. I det här inlägget hittar du mer information om faunapassagerna och om vilka vattenlevande organismer som lever där.

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås vann Arkitekturpriset i Västmanland 2020!
En faunapassage gör det möjligt för vandringsfisk som asp, öring och ål att ta sig förbi hinder som dammar. Men det kan även vara en livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten. Illustration: Wilhelm von Wright

Via www.fiskdata.se går det att följa fiskarnas vandring i genom passagerna.