Upptäck fiskarna i faunapassagen

Besök en faunapassage och se fiskar simmar. Tillexempel vid Östtuna, Rällsälv eller Turbinbron.

Gillar du fiskar och vill göra en kortare utflykt nu i vår? Packa fikakorgen och ta en tur till någon av de fyra faunapassagerna Rällsälv, Östtuna eller Turbinbron. Där finns stora möjligheter att se fina fiskar simma förbi nu i maj när de söker sig upp i vattendragen. Alla faunapassagerna ligger naturskönt och är lättillgängliga.

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer runt om i Västmanland, Närke, Dalsland och Värmland. Mer information om dem hittar du på malarenergi.se.

Här kan du fika med fiskar

Rällsälv – här finns grill och pickninckbord

I hjärtat av Bergslagen, i Ljusnarsbergs kommun, hittar man den natursköna faunapassagen vid Rällsälvs kraftstation. Den invigdes så sent som i maj 2019. Med sin 375 meter långa naturlika bäckfåra är den en av de längsta faunapassagerna i Sverige. På en liten ö i faunapassagen har man anlagt en grusad gångväg samt en grillplats med grill och picknickbord.

Passagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Arterna lever i strömmande vatten och i och med faunapassagen kan de nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer.

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där. Man planerar att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. Rällsälvs vattenkraftverk ligger mitt i centrat av tre delbestånd av flodpärlmussla och därför är området högt prioriterat.

Till Rällsälv med Google maps.

 

Ett utflyktstips inte långt från västerås är Rällsälvs faunapassage vid Mälarenergis vattenkraftstation. Där kan du se fiskar simma.
Så hittar du till faunapassagen vid Rällsälv i Ljusnarbergs kommun: GPS koordinater SWEREF99 TM 6630652.445, 502673.931

 

Östtuna – här finns fornlämningar att titta på

Strax utanför Köping, i riktning mot Valskog, hittar man Östtunas faunapassage. Bäckfåran är 190 meter långa och här finns en fast installerad grill och ett picknickbord för besökare. Framemot sommaren kommer det även att finnas intressant information om de fornlämningar som hittats där.

Till Östtuna med Google maps.

 

Vid faunapassagen i Östtuna kan du se fiskar simma.
En trevlig picknickplats finns på ön i mitten vid faunapassagen vid Östtuna vattenkraftstation. Så här hittar du hit: GPS koordinater SWEREF99 TM 6592984.174, 555608.56

 

Turbinbron – mitt i centrala Västerås

Vattenkraftstationen Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el kommersiellt. Turbinhuset byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, inramad av både stadshuset och slottet.  Att bygga en 180 meter lång faunapassage i en så känslig kulturmiljö är en utmaning, men nu går det bra att se fiskarna vandra uppför ån. I stadsparken bredvid ån finns både lekpark och bänkar för en paus i solen, gräsmatta för picknick och en restaurang.

Faunapassagen vid Turbinbron blev nominerad till Väsmanlands arkitekturpris 2019.

Till till Turbinhuset med  Google maps.

 

Faunapassagen vid Turbinbron är ett utflyktstips i Västerås. Där kan du se fiskar simma.
Faunapassagen vid Turbinbron ligger mitt i centrala Västerås, granne med Stadshuset och Västerås slott. Så hittar du hit med GPS: •SWEREF99 TM 6608755.657, 587223.768

Vill du se fiskarna vandra digitalt?

Många arter söker sig upp i faunapassagerna under april och maj. En förhoppning är att få se den rödlistade aspen leka uppströms i Svartån vid Turbinhuset i Västerås.

–  I dagarna har vi sett flera väldigt stora aspar som passerat fiskkameran, en på 95 cm och en på 85 cm vilket är jättekul, säger Johan Lind som är projektledare på Mälarenergi.

 

Här ser man en fisk simma.
På fiskdata.se kan man se hur många fiskar som simmar genom passagen. Hittills i år har 218 fiskar simmat uppströms och 113 simmat nedströms. Alla fiskar filmas.

I faunapassagen vid Turbinbron har man monterat en kamera som filmar alla fiskar som passerar. På fiskdata.se kan alla se filmerna och hitta mer fakta om fiskar.

Du besöker fiskarnas barnkammare

De allra flesta fiskarter behöver vandra för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag och biflöden för reproduktion och för att hitta föda. Alla dessa arter gynnas av faunapassager. Faunapassagerna och områdena kring dem fungerar som fiskarnas barnkammare och det är därför inte tillåtet att fiska där.

Vilka fiskar simmar i faunapassagen?

En faunapassage gör det möjligt för vandringsfisk som asp, öring och ål att ta sig förbi hinder som dammar. Men det kan även vara en livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten.

I en faunapassage trivs fiskarna öring, asp och ål. Mälarenergi
Illustration: Wilhelm von Wright

Flodpärlmusslan är ett ryggradslöst djur som kan bli över 100 år. Den äldsta som hittats var 256 år gammal! Musslan är beroende av Öringen för att överleva. Under ett stadium i sin utveckling lever den som parasit på gälarna hos unga öringar eller laxar. Efter 9-11 månader då den vuxit till sig släpper den taget om sin värdfisk och fortsätter sitt liv på botten. Endast en av 100 000 larver beräknas överleva den delen i musslans utveckling. När vi bygger faunapassager kan öring och lax vandra genom vattendragen och därför gynnas också flodpärlmusslan av passagerna.

Flodpärlmusslan gynnas av faunapassager. Fiskar simmar också där.
Den äldsta flodpärlmusslan som hittats var 256 år gammal. Flodpärlmusslan trivs i strömmande och näringsfattiga vattendrag. Den hotades historiskt av pärlfiske som numera är förbjudet. Idag är den hotad av skogsbruk och försurning. Illustration: Anna Erlandsson

Tänk på

Innan du lämnar området, släck eventuell eld eller glöd och städa undan efter dig. Lämna platsen så som du själv skulle vilja hitta den. Det är förbjudet att fiska vid faunapassagerna.

Vad är LIFE IP Rich Waters?

Mälarenergis faunapassager vid Turbinbron, Östtuna och Rällsälv ingår alla i Life IP Rich Waters – ett EU-finansierat projekt med mål att förbättra vårt vatten, där fria vandringsvägar för fisk är ett viktigt tema. Det är Sveriges största projekt för bättre vatten, där 35 myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund samarbetar.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.