Fjärrvärme – ett gemensamt system istället för många små

Att använda ett gemensamt system, istället för många små, gör stor skillnad. Fjärrvärme är Mälarenergis största bidrag till en bättre miljö. I västerås är 98% av tätortens fastigheter kopplade till fjärrvärmenätet.

Mälarenergis största bidrag till en bättre miljö är fjärrvärmen. Tillsammans med alla er fjärrvärmekunder bidrog vi till att inte släppa ut 754 300 ton växthusgaser* förra året. Att använda ett gemensamt system, istället för många små, gör stor skillnad.

I den samhällskris vi befinner oss i just nu gör vi på Mälarenergi allt vi kan för att leverera vatten, el, fjärrvärme och fiber – dygnet runt. En av dem som jobbar för att just fjärrvärmen ska fungera som vanligt är Klas Magnusson. Han jobbar skift på Mälarenergis kraftvärmeverk. En stor del av sin arbetstid sitter han i kontrollrummet och ser till så att allt fungerar precis som det ska. För att vardagen ska vara så normal som möjligt.

 

Klas Magnusson är drifttekniker på Mälarenergis kraftvärmeverk. Att använda ett gemensamt system, istället för många små, gör stor skillnad. Fjärrvärme är Mälarenergis största bidrag till en bättre miljö.
Klas Magnusson är drifttekniker på Mälarenergis kraftvärmeverk.

– För att minimera riskerna för smittspridning här på jobbet har vi infört nya rutiner och säkerhetsåtgärder. Till exempel så har vi stängt anläggningen för besökare. Vi har också möblerat om i kontrollrummet, i fikarummet och i matsalen så att vi sitter längre ifrån varandra, säger Klas som är drifttekniker.

Fjärrvärme – enklare kan det inte bli

Hela 98 % av Västerås tätort är ansluten till fjärrvärmenätet. Det är unikt i världen. Istället för att alla invånare har egna små och olika värmesystem, har vi här en produktionsanläggning och ett stort gemensamt nät. På så sätt kan vi nyttja resurserna optimalt och minimera utsläppen med effektiv rening. Och förutom att fjärrvärmen är hållbar och resurseffektiv så är den ju enkel för dig som är kund. Du behöver inte vara expert eller ens engagera dig in din uppvärmning – den bara fungerar.

Mälarenergis fjärrvärmenät. Att använda ett gemensamt system, istället för många små, gör stor skillnad. Fjärrvärme är Mälarenergis största bidrag till en bättre miljö.
Mälarenergis fjärrvärmenät är cirka 86 mil långt och sträcker sig via två grenar från Västerås; en till Hallstahammar och Kolbäck, och en till Skultuna och Surahammar. Vi har också en fjärrvärmeanläggning i Virsbo och en i Kungsör.

Hela världen kommer på besök

Fjärrvärme har funnits i Västerås i drygt 60 år. Över tid har vi utvecklat produktionen och anläggningarna. I dag använder vi hållbara bränslen som spill från skogs- och träindustrin och hushållsavfall från samhället. Storskaligheten i kombination med användandet av förnybara och återvunna resurser i produktionen gör fjärrvärmen riktigt hållbar – både på lokal och global nivå. Vår långa erfarenhet och utveckling har gjort Västerås till ett centrum för kunskap och kompetens inom fjärrvärme. I tider när allt är som vanligt tar Mälarenergi emot besökare från hela världen som vill se hur vi arbetar i fjärrvärmens huvudstad.

Fjärrvärme - ett gemensamt system istället för många små. en hållbar uppvärmningsform.
Studiebesök vid Mälarenergis anläggning Block 6. Här energiåtervinner vi avfall och producerar värme och el.

Läs mer om hur vi gör värme och el av avfall.

Vi producerar fjärrvärme och får el på köpet

Till skillnad från i många andra städer producerar vi i Västerås både fjärrvärme och el samtidigt. Det är det tveklöst bästa sättet att använda resurserna på. För varje timme vi producerar fjärrvärme produceras el motsvarande förbrukningen i fem samhällen av Skultunas storlek. Det är resurseffektivt.

Läs mer om hur fjärrvärmen fungerar här.

 


* växthusgaser / CO2e – Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser påverkar växthuseffekten olika mycket.  Läs hela Mälarenergis Klimatbokslut på webben.